Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 07.06.2023 08:39

Nastal čas na hlasité ‚NE‘ neonacistům v České republice!
28-04-2011  ENAR


Neonacisté v Novém Bydžově Evropská sít v boji proti rasismu (ENAR) a ENAR České republiky jsou velmi znepokojeni nástupem neonacistických demonstrací a událostmi, které se odehrály v posledních měsících v České republice. Před další neonacistickou demonstrací, která je plánována na 1. května 2011 v Brně, se obracíme právě na město Brno a Českou vládu, aby zaujaly pevný postoj k pravicovému extremismu a do očí bijícímu podněcování k nenávisti.

Monika Bunžová, druhá místopředsedkyně ENARu z České republiky, říká: “Jsme velmi znepokojeni vzrůstajícím pravicovým extremismem v České republice. Bohužel je to odraz současného společenského vývoje spojený s vládními škrty v oblasti sociálních výdajů, které nejvíce postihují chudé a již deprivované občany. To přináší nespokojenost, frustraci ve společnosti a vede ke zvyšování sympatií s pravicovým extremismem a jejich populistickými ideami při řešení složitých společenských problémů. Neonacisté ukazují na snadné terče, jako jsou Romové a jiné menšiny, které pak obviňují ze všech problémů v naší společnosti. Tváří v tvář těmto všudypřítomným a nebezpečným myšlenkám, je velmi důležité, aby všichni občané promluvili a řekli své jasné NE neonacistické rétorice.”

Ačkoliv shromažďovací právo je jedno ze základních lidských práv, které nelze popřít i přesto, že je použito k podpoře myšlenek, se kterými nesouhlasíme, upozorňujeme na skutečnost, že cílem těchto demonstrací je podněcování k nenávisti a prohlubování negativních stereotypů vůči lidem různých etnik a jiným menšinám.

ENAR a ENAR České republiky se přesto velmi obávají, že lokální a národní instituce obvykle nevyvíjejí žádnou aktivitu, aby otevřeně a jednoznačně odsoudili tyto demonstrace, čímž vysílají špatný signál, že ideje, které oni podporují, jsou akceptovatelné a to navzdory skutečnosti, že představují obrovské riziko pro soudržnost a odolnost naší společnosti. Během pochodů v řadě měst byli naopak zaznamenány příznaky skryté podpory ze strany zástupců těchto měst.

Vyzýváme obce, aby zaujaly zodpovědný přístup k podobným neonacistickým pochodům v evropských městech.

Nadcházející pochod se bude konat v Brně 1. května, tématem je „Proti invazi zahraničních pracovníků a exodu našich lidí – práci pouze pro Čechy a Moravany“.

Ve jménu práva pokojně, ale důrazně vyjádřit svůj osobní nesouhlas s nenávistí a nesnášenlivostí žádá ENAR České republiky občany a zástupce neziskových organizací i z okolních států k připojení a projevení podpory a to všemi možnými prostředky, aby odmítli pochody neonacistů jejich městy.

Akce krajní pravice se stávají čím dál viditelnějšími, což vede k většímu počtu rasově motivovaných zločinů i vůči menšinám (speciálně vůči Romům) v České republice, ale také jinde v Evropě, například v Maďarsku. Skupiny krajní pravice mají také nadnárodní rozměr a snaží se propojit pravicové extremisty z různých členských zemí Evropské unie.

Více informací naleznete na internetových stránkách “V Brně neonacisty nechceme” (www.vbrneneonacistynechceme.cz), www.brnoblokuje.cz a také na Facebooku (Nechci, aby Brnem pochodovali neonacisté).
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/23864
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003