Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.10.2023 15:24

Společně pro vzdělávání sociálně vyloučených
24-03-2011  IQ Roma Servis


Dne 23. března 2011 se na krajském úřadě Jihomoravského kraje konala konference na téma spolupráce neziskového sektoru a základních i středních škol pro zvyšování úrovně vzdělanosti dětí ze sociálně vyloučených lokalit. Konference byla určena odborné veřejnosti z řad výchovných poradců a pedagogů zabývající se vzděláváním sociálně znevýhodněných dětí.

Konferenci uspořádalo občanské sdružení IQ Roma servis v rámci projektu Jde to i jinak, financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a státního rozpočtu ČR, přičemž cílem setkání bylo sdílení názorů, zkušeností a výhledu spolupráce při vzdělávání do budoucna.

Celkem 20 zástupců neziskového sektoru, základních a středních škol i školského odboru magistrátu města Brna diskutovali o možnostech zlepšení spolupráce. Vedle sdílení informací o aktivitách jednotlivých subjektů byla hlavní pozornost věnována metodám minimalizace záškoláctví, komunikací s rodinou u dětí, které potřebuji pomoc se studiem a způsobu propojení učitele ve škole a doučovatele tak, aby co nejvíce napomohli zdárnému studiu svých klientů – dětí.

Konference byla přínosná v otevřené diskuzi účastníků, což potvrdil Wail Khazal, projektový manažer, slovy: „Pevně věříme, že čas strávený diskusí napomůže společnému cíli všech zapojených, tj. zvýšit úroveň vzdělanosti dětí ohrožených sociálním vyloučení“.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/23808
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003