Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 09.06.2023 09:16

Muzeum romské kultury v roce 2011 slaví 20 let své existence
23-03-2011  Lucie Křížová


Muzeum romské kultury v Brně Letošní rok je příležitostí k oslavám 20. výročí existence Muzea romské kultury v Brně. 7 . dubna roku 1991 došlo k registraci občanského sdružení Společnost pro založení Muzea romské kultury na Ministerstvu vnitra. Toto byl významný krok k vytvoření dnes již zavedené brněnské kulturní instituce. Od roku 2005 je pak Muzeum romské kultury státní příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR.

Muzeum romské kultury urazilo za dobu své existence dlouhou cestu a jen málokdo si již pamatuje, v jak provizorních podmínkách tato organizace v roce 1991 vznikala. Z původně nevládní neziskové organizace se postupně zformovala obecně prospěšná společnost a v roce 2005 se Muzeum romské kultury stalo příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. I prostory působení se značně proměnily. V roce 1991 existovalo muzeum fyzicky pouze ve dvou pronajatých kancelářích. Výstavy pak byly vždy organizovány v prostorách jiných muzeí. Teprve s přesunem do budovy v Bratislavské ulici se výstavní prostory ustálily a od roku 2005 je přístupná také dobudovaná část stálé expozice.

Dvacetileté jubileum chceme oslavit společně s širokou veřejností a připravili jsme proto několik zajímavých akcí, které často překračují tradiční rámec muzejní činnosti.

Program oslav v dubnu:

• Přehlídka filmů s romskou tématikou v kině Art.
1. – 3. 4.
Kino Art, Cihlářská 19
V rámci oslav 20. výročí existence Muzea romské kultury si vás dovolujeme pozvat na filmovou přehlídku v kině Art. Ve třech dnech bude možné zhlédnout širokou škálu filmů s romskou tématikou. Všechny filmy v malém sále kina Art budou zpřístupněny zdarma.
Přehlídka filmů byla umožněna díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR. Přehlídka vznikla ve spolupráci s Brněnským kulturním centrem a Francouzskou aliancí v Brně.
Podrobný program filmové přehlídky najdete zde.

Marina Obradović (Foto: Jana Šustová) • …a její stíny tančí dál. Fotografie a koláže Mariny Obradovič
8. 4. – 25. 9.
vernisáž 7. 4. od 16.00, za účasti autorky
Marina Obradovic vystudovala fotografii a malbu na Ecole des Beaux-Arts v Paříži. Jako dítě trávila prázdniny u své babičky v Jugoslávii, odkud pramení její fascinace Romy a romskou kulturou. Fotografie zde má především funkci portrétu, není tak běžná a banalizovaná jako u nás. Těžko na ní budeme hledat úsměv, zrcadlí se v ní především vážnost, se kterou k ní místní lidé přistupují.

Výstava je součástí festivalu Bonjour Brno 2011.

• Kaj džan manušale? Kam jdete lidé?
Beseda o situaci Romů v České republice a ve Francii.
8. 4. od 16.00 v Muzeu romské kultury
Proč se ve Francii říká některým Romům „bohémiens“ a kde se vzalo označení „bohémský život“ Čím se liší život a zvyklosti Romů ve Francii a České republice? A jaká je situace Romů v těchto zemích nyní? O tomto a mnohém dalším budou diskutovat čeští i francouzští, romští i neromští účastníci setkání.
Účast na besedě přislíbili Hana Synková, Lucie Horváthová, David Tišer, Marina Obradovic.
Beseda je součástí festivalu Bonjour Brno 2011 a oslav Mezinárodního dne Romů.

• představení Divadla Feste Pásla koně na balkóně
21. 4. stadion Kounicova

Stálá expozice byla otevřena v roce 2005 (Foto: Jana Šustová) Na podzim pak muzeum chystá retrospektivní výstavu „20 let Muzea romské kultury“, která se zaměří na prezentaci dvacetileté práce muzea. Součástí výstavy bude krátký film vytvořený ze sbírkových záznamů pracovníky muzea, který bude audiovizuálně doplňovat texty ve výstavě. Součástí vernisáže výstavy bude také slavnostní koncert. Výstava bude zahájena v polovině října 2011.

Největší událostí pak bude dokončení stálé expozice Příběh Romů, které se chystá na závěr roku 2011. V současné době je možné navštívit etapu 1939 – 2005. V dokončené části expozice pak návštěvníci najdou nejdávnější historii Romů z dob cestování z Indie přes Malou Asii až do Evropy.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/23801
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003