Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 28.11.2023 23:00

Evropský parlament požaduje závazné normy EU pro lepší integraci nejpočetnější evropské menšiny
09-03-2011  Evropský parlament


Rumunské Romky (Foto: Jana Šustová) V Evropě žije přibližně 10 - 12 milionů Romů. Ti budou profitovat ze závazných minimálních standardů na úrovni EU, které by měly zlepšit jejich přístup k zaměstnání, vzdělání, bydlení a ke zdravotní péči. Cílem středečního usnesení Evropského parlamentu je ovlivnit budoucí strategii Evropské komise pro začleňování Romů. Poslanci také požadují lepší ochranu základních práv a efektivnější využívání zdrojů EU, jež jsou k dispozici v rámci evropských fondů.

Usnesení, přijaté 576 hlasy pro, 32 proti a 60 se zdrželo hlasování, zdůrazňuje, že Romové jsou systematicky diskriminováni a potýkají se s "neúnosnou mírou sociálního vyloučení", s porušováním lidských práv a s neúprosnou stigmatizací a diskriminací ve veřejném i soukromém životě.

Zpravodajka Lívia Jaroka (EPP, HU) v diskusi, předcházející hlasování, prohlásila, že "přijetím této zprávy byl učiněn velký krok směrem k evropskému úsilí vymítit chudobu a sociální vyloučení největší etnické komunity na našem kontinentu. Evropská strategie se musí zaměřit hlavně na dodržování a podporu základních práv na zaměstnání, bydlení, zdravotní péči a vzdělání".

Prioritní oblasti

Europoslanci stanovili prioritní oblasti pro integraci Romů, na které by se měli zaměřit místní, regionální i celostátní orgány stejně jako orgány EU. Komise by měla předložit plán zavádějící závazné minimální standardy na úrovni EU pro prioritní oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení a zdravotní péče.

Dalšími požadavky Parlamentu jsou boj proti nehlášené pracovní činnosti, zaměstnávání Romů ve státní správě, zvýšení počtu romských učitelů a zajištění vzdělávání romských dětí v jejich vlastním jazyce.

Základní práva

"Sporné případy dobrovolných návratů" Romů, ke kterým docházelo v několika členských státech, vyvolaly "obavy a úzkost mezi romským obyvatelstvem, ale i znepokojující míru rasismu a diskriminace," uvedli europoslanci.

Strategie EU by měla řešit všechny formy porušování základních práv Romů, včetně "diskriminace, segregace, projevů nenávisti, profilování na základě etnického původu a nezákonného snímání otisků prstů, stejně jako nezákonného vystěhování či vyhoštění." Je třeba zahájit dialog mezi místními orgány, soudními orgány, policií a romskou komunitou s cílem zrušit diskriminaci v oblasti justice a bojovat proti profilování na základě etnického původu

Lepší využívání evropských prostředků

Evropský parlament požaduje, aby byly vytvořeny orgány EU, které by pod dohledem stávající pracovní skupiny pro začlenění Romů zajistily financování prospěšných místních iniciativ z prostředků EU a včas identifikovaly nesprávné použití prostředků a informovaly o něm. Oblast využitelnosti finančních prostředků by dále měla být rozšířena tak, aby bylo možno financovat také projekty, jejichž cílem je zlepšit poskytování veřejných služeb. V rámci kohezní politiky by měla být vyčleněna určitá část finančních prostředků s cílem podpořit novou strategii.

Další postup

Předpokládá se, že Komise předloží svůj návrh 5. dubna a že ho Rada schválí na svém zasedání 24. června. Začleňování Romů je jednou z priorit maďarského předsednictví.

Původní zprávu a další informace najdete zde.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/23777
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003