Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 12.08.2022 17:23

Zemřel romský jáhen Vojtěch Vágai
03-03-2011  ČBK


Jáhen Vojtěch Vágai Ve středu 23. 2. 2011 zemřel první římskokatolický romský duchovní v České republice, jáhen Vojtěch Vágai. Poslední rozloučení se koná v sobotu 5. 3. v 10.00 hodin ve farním kostele sv. Víta v Českém Krumlově. Po posledním rozloučení na místním hřbitově bude jeho tělo uloženo do rodinného hrobu.

Jáhen Vojtěch Vágai se narodil 14. srpna 1958 v Nitře. Vyučil se jako malíř-natěrač. Po absolvování předepsaného teologického studia přijal v roce 1993 jáhenské svěcení. Stal se prvním římskokatolickým romským duchovním v České republice. Jako jáhen pak sloužil v Českém Krumlově a okolních farnostech.

Odešel po dlouhém a těžkém utrpení, během něhož ho mnozí doprovázeli modlitbami. Pán mu dopřál milost, že v nemocnici v Českém Krumlově odešel v tichosti obklopen svou rodinou, posilněn na cestu k nebeskému Otci svátostí nemocných.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/23752
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003