Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 31.03.2023 08:18

Výzva k účasti na shromáždění: Nový Bydžov není sám!
02-03-2011  Romea


Radnice a morový sloup v Novém Bydžově (Foto: www.novybydzov.cz) Na sobotu 12. března svolala Dělnická strana sociální spravedlnosti shromáždění, spojené s pochodem v Novém Bydžově. Údajně jde o shromáždění "Proti zvyšující se kriminalitě". Po zkušenostech s předchozími podobnými demonstracemi v Litvínovském Janově a Přerově, se domníváme, že jde ve skutečnosti o shromáždění z nenávisti, které má za účel využít "protiromského naladění" části společnosti k získání politických bodů pro Dělnickou stranu sociální spravedlnosti a nedemokratické myšlenky, které představuje.

Věříme v demokratické zásady ČR, mezi které patří respekt k důstojnosti a lidským právům, právo na spravedlivý proces a jeho součást princip presumpce neviny. Tyto hodnoty jsou ohroženy. Máme možnost a v zásadě i povinnost se postavit k jejich obraně, neboť lhostejnost postupně posouvá hranice dovoleného tam, odkud již nemusí být návratu.

Odsuzujeme všechny kriminální činy, které se v Novém Bydžově staly, ale odmítáme princip kolektivní viny a jsme proti tomu, aby tyto činy sloužily jako záminka k protiromské rétorice.

Chceme proto směrem ke shromáždění neonacistů aktivně vystoupit a žádáme Vás o podporu a zapojení se do společné Iniciativy. Obracíme se na Vás jako na představitele občanské společnosti a přirozené odpůrce myšlenek, které reprezentuje DSSS a jí podobné organizace.

Naše akce bude striktně nenásilná a otevřená každému, kdo chce aktivně vyjádřit svůj nesouhlasný postoj s pochody (neo)nacistů ulicemi našich měst. Chceme poskytnout prostor každému, kdo chce nenásilně vyjádřit svůj nesohlas s pochodem DSSS a Autonomních nacionalistů. V sousedním Německu je pravidlem, že vždy, když pochodují (neo)nacisté, shromáždí se i několikanásobně více slušných lidí, protestují a jasně ukáží svůj nesouhlas.

Úspěch naší akce záleží na vás všech, kdo přijedete 12. března do Bydžova vyjádřit přesvědčení, že novobydžovská situace bude řešena v souladu se zákony naší země a jejími ústavními principy. Naše shromáždění doplňuje již dříve ohlášené shromáždění novobydžovských studentů a umožní zapojení dalšího spektra lidí antirasistických postojů.

Přijeďte proto v sobotu 12. března do Nového Bydžova. Naše shromáždění začíná od 11 hodin v ulici U hřiště.

Přijďte s námi ukázat, že protest proti neonacismu a rasismu je přirozený společenský postoj a “povinnost” každého slušného člověka.

Prosíme Vás o přeposlání této výzvy vašim přátelům.

Miroslav Brož
Drahomír Radek Horváth
Zdeněk Ryšavý
Zdeněk Mitál
Markus Pape
Klára Kalibová
František Bikár
Patrik Banga
František Kostlán
Achab Haidler
Jarmila Balážová
Věra Roubalová Kostlánová
Radka Steklá
Tomáš Bystrý
Jitka Votavová
Lukáš Houdek
Cyril Koky
Zdeňka Kainarová
Milan Kováč
Jan Balog
Zdeněk Duna
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/23746
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003