Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 04.10.2023 12:09

Projekt “Uč se, more” se zaměří na vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
11-02-2011  Martina Bílá

Člověk v tísni rozjíždí nový projekt s názvem "Uč se, more" (Learn, more), který se zaměří na vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených rodin. Na to, komu přesně je určen a jaké si klade cíle, odpovídala jeho ředitelka Kateřina Hůlová.

Italská nadace UniCredit Foundation věnovala na projekt 306 tisíc euro, foto: UniCredit Komu je ten projekt určen a kolik lidí se do něj může zapojit?

"Vzhledem k tomu, že je to pilotní projekt, tak nemáme nějaká závratná čísla. Počítáme s tím, že na ty dva roky budeme mít zhruba 100 až 120 dětí jako klientů a k tomu přibližně ještě dalších 100 nebo 120 dospělých. Počítá se s rodinami těch dětí, abychom tu rodinu mohli podpořit v případě, že bude řešit ještě nějaké další potíže, které se týkají nejen školy a vzdělávání, ale celkově bydlení, dluhů zaměstnání apod. A komu je ten projekt určen? Zcela určitě dětem nebo rodinám, které jsou nějakým způsobem sociálně znevýhodněné nebo ohrožené sociálním vyloučením. Soustředit bychom se chtěli převážně na Prahu, ale rádi bychom minimálně do toho stipendijního programu i děti z jiných lokalit, kde působíme - z Ústí, Liberce, Kladna, Chomutova a z ostatních lokalit, kde máme pobočky."

Co vlastně ten váš projekt přináší nového? Projekty, které jsou zaměřené na děti ze sociálně znevýhodněných rodin, už tady jsou a fungují...

Kateřina Hůlová, zdroj: TV Romea "Takové projekty už existují, doufejme, že jich bude přibývat. My také se už nějakou dobu v terénu věnujeme kariérnímu poradenství dětí, podpoře vzdělávání, mimoškolní přípravě dětí do školy. Novinka tohoto projektu spočívá v tzv. retrostipendiích, novinkou je také to, že je ten projekt financovaný korporátní nadací UniCredit, což nebývá úplně běžné, aby práci v terénu nebo v rodinách sociálně vyloučených financovala nadace tohoto druhu. Retrostipendia jsou určena pro děti, které se do toho projektu dostanou, konkrétně je to míněno pro děti na středních školách. Jde o to, že ty rodiny, které dítě na tu střední školu pošlou a budou se podílet na spolupráci s námi, na tom, aby to dítě do školy chodilo a ideálně ji dodělalo, tak budou moci být příjemci stipendia. Stipendium činí 12 tisíc korun ročně, ale nebude vypláceno úplně naráz, ale vždycky po měsíci, takže to bude kontinuálně vypláceno během následujícího školního roku, proto tedy ´retrostipendium´, protože první výplatu ta rodina dostane až po ukončení prvního ročníku. Ty částky budou dostávat během druhého a případně i třetího ročníku."

Jaká jsou kritéria, podle kterých budete klienty vybírat?

"Úplně na začátek máme dvě základní podmínky, abychom mohli vůbec tu rodinu do programu přijmout. Za prvé je to podmínka, aby rodina bydlela někde v blízkosti těch našich poboček, protože zatím nejsme schopní individuálně a pravidelně pracovat s rodinou, která bude bydlet 100 nebo 200 kilometrů od míst, kde terénní pracovníci působí. Zároveň chceme, aby rodiče toho dítěte měli nízké vzdělání, to znamená, že musí splnit podmínku, aby měl minimálně jeden rodič maximálně základní vzdělání."

Proč zrovna tato podmínka?

"Nám se vlastně ukazuje, že je to takové kritérium, které je pro nás nejvíce opodstatněné, protože v těch rodinách, kde oba rodiče mají jen základní vzdělání a ani to třeba nemají dokončené, tak není příliš velká vůle k tomu, aby ty děti pokračovaly někam dál a získaly nějaké vyšší vzdělání, než mají rodiče. Z tohoto důvodu je to pro nás kritérium, které jsme si zvolili, přijatelné a zároveň velmi snadno posuzovatelné."
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/23720
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003