Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.02.2023 01:18

Neziskové organizace mohou čerpat inspiraci ze čtvrtletníku IQ Roma servisu
20-01-2011  Tisková zpráva


Úsměvy dětí ze Stolipinova (nejen) pro zvídavé novináře (Foto: www.iqrs.cz) Informační bulletin o práci v romských komunitách v Bulharsku nyní vychází v elektronické podobě. Pracovníci IQ Roma servis v něm shrnují své zkušenosti, postřehy a podněty ze studijního pobytu v bulharském městě Plovdiv. Setkání bylo realizováno pod hlavičkou projektu mezinárodní spolupráce Together and Across, financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Terénní i metodologičtí pracovníci IQ Roma servis se v Plovdivu zaměřili zejména na vzájemnou přenositelnost prvků práce tamějších romských neziskových organizací z českého kontextu do bulharského. Na základě metod a postupů pozorovaných přímo v bulharském kontextu analyzovali silné a slabé stránky práce navštívených organizací a nabídli vlastní ověřené metody a postupy. Česko-bulharské setkání tak umožnilo místním rozvíjejícím se organizacím nabýt znalosti, které jsou pro ně jinak těžko dostupné.

Úspěšný absolvent rekvalifikačního kurzu před vlastní pekárnou v Kuklenu (Foto: www.iqrs.cz) „Klíčovým problémem účinného působení navštívených organizací se ukázaly být nedostatečné zkušenosti organizací zejména v oblasti financování a public relations. Palčivé jsou rovněž nefungující vazby mezi neziskovým sektorem a veřejnou správou při řešení problémů romských komunit. Důvodem je zřejmě obecně slabá pozice bulharského neziskového sektoru a přetrvávající centralizace,“ konstatuje koordinátorka projektu Šárka Pólová.

Ve vztahu k přetrvávajícím segregačním tendencím ve vzdělávání by v Bulharsku mohla být více rozvíjena spolupráce se školami, která se osvědčuje v českém prostředí.

„Především skupinové lekce, intenzivní poradenské aktivity a hledání společných cílů se školami výrazně ovlivňují úspěch činností. Osvědčená praxe naší organizace je také v oslovování a dlouhodobém motivování rodin k podpoře vzdělávání dětí,“ doplňuje pracovnice pedagogického úseku IQ Roma servis. Za efektivní a podnětné považovali bulharští kolegové také postupy práce IQ Roma servisu při individuálním plánování s klienty a možnost využití pedagogického asistenta na českých školách.

Za inspirativní pro svou práci považují pracovníci IQ Roma servisu zaměření volnočasových aktivit na pracovní dovednosti, navštěvované dětmi i dospělými, tedy podporující mezigenerační učení. Problém uzavřenosti ghett a segregační praxe ve školství je zase zajímavě řešen školním autobusem rozvážejícím děti do škol mimo romskou komunitu.

Bulharsko je po Rumunsku druhou zemí s největším podílem romského obyvatelstva v Evropě. Změna režimu, vstup do Evropské Unie a nové požadavky, které s těmito změnami souvisí, významně ovlivnily každodenní život bulharských Romů a přinesly problémy, kterým často chybí koncepční řešení. Bulletin distribuovaný několika desítkám adresátů, kteří se podílejí na integraci romských komunit v ČR, přináší aktuální zprávy o těchto problémech i nalézaných řešeních.

Více informací o projektu a bulletinu:
http://iqrs.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=229
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/23695
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003