Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.10.2023 10:54

Cena Gypsy Spirit za rok 2010 pro Český rozhlas
13-12-2010  Tisková zpráva


Cena Gypsy Spirit za rok 2010 (Foto: Kristýna Maková) V pátek 10. prosince získal Český rozhlas již třetí velké ocenění za poslední měsíc. U příležitosti Mezinárodního dne lidských práv mu byla v kulturním centru Pražská křižovatka předána cena Gypsy Spirit 2010.

Ocenění pro společnost – firmu – podporující projekty zaměřené na sociální pomoc a podporu romské komunity či vytvářející heterogenní prostor získal Český rozhlas za romské vysílání O Roma vakeren a webové stránky www.romove.cz.

V Českém rozhlase existuje romské vysílání od roku 1992. Pořad „O Roma vakeren“ (Romové hovoří) přináší každý týden aktuality a informace ze života Romů v České republice ale i v zahraničí, informace o romské historii, kultuře, tradicích, jazyce, o romských osobnostech a organizacích zabývajících se Romy. O pět let později, v roce 1997, vznikly na půdě téže instituce také čtyřjazyčné stránky www.romove.cz, které jsou pravděpodobně nejstaršími internetovými stránkami o Romech na území České republiky.

Cílem obou projektů je podporovat romskou menšinu, zvýšit informovanost veřejnosti o Romech, zlepšit jejich mediální obraz a přispívat k dobrému vzájemnému soužití. Své první velké ocenění získaly webové stránky www.romove.cz již 3. prosince loňského roku, kdy jejich redaktorka Jana Šustová převzala historicky první cenu Muzea romské kultury v Brně „za vytrvalou podporu muzea a pomoc při budování jeho sbírkových fondů a za stálou propagaci romské kultury vůbec“.

Vyhlašovatelem cen Gypsy Spirit je Sekce pro lidská práva Úřadu vlády České republiky v rámci vládní Kampaně proti rasismu 2010. „Gypsy Spirit je oceněním obrovského úsilí nesčetného počtu jednotlivců a skupin k hledání porozumění mezi Romy a majoritní společností.“ řekl Czeslaw Walek, vrchní ředitel Sekce pro lidská práva Úřadu vlády.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/23655
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003