Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 03.07.2022 23:30

Cenu Muzea romské kultury získal učitel výtvarné výchovy v romské osadě Jarovnice
30-11-2010  Lucie Křížová


Svatební rituály Indie (Foto: Jan Petránek) V pátek 26. 11. od 16:00 se v Muzeu romské kultury uskutečnil slavnostní ceremoniál, při kterém byla udělena Cena Muzea romské kultury, byl pokřtěn nový Bulletin MRK za rok 2009 a byla zahájena výstava fotografií Jana Petránka Svatební rituály Indie.

Ján Sajko se svými žáky (Foto: Petr Axmann) Cílem vyhlášení Ceny Muzea romské kultury je ocenit každoročně jednu osobnost či organizaci, která svým působením přispěla k rozvoji, propagaci a uchování romské kultury a přispěla také k fungování Muzea romské kultury. Rádi bychom tak i do budoucna motivovali jednotlivce i společnosti, aby se podíleli na rozvoji MRK. Cena muzea byla poprvé udělena v loňském roce a to Janě Šustové, redaktorce Českého rozhlasu, za vytrvalou pomoc muzeu a neustálou podporu při tvorbě sbírkových fondů MRK. V letošním roce byl oceněným Ján Sajko, učitel výtvarné výchovy na základní škole v největší romské osadě na Slovensku - v Jarovnicích u Prešova. Ján Sajko neúnavně prezentuje práce svých žáků na mnoha výstavách doma i v zahraničí. Muzeu romské kultury pomáhá rozšiřovat sbírkové fondy o unikátní práce svých výtvarně nadaných žáků.

V pátek 26. 11. byl také pokřtěn Bulletin Muzea romské kultury 18/2009. Již od roku 1992 přináší Bulletin MRK přehled činnosti muzea a vždy také obsahuje odbornou romistikou část. Stejně tak tomu je i v Bulletinu 2009, i zde zájemci zaleznou odborné příspěvky, nálezové zprávy, recenze a anotace romistické a romské literatury a tvorbu romských autorů.

Svatební rituály Indie (Foto: Jan Petránek) Slavnostní ceremoniál provázely fotografie Jana Petránka z nově otevřené výstavy Svatební rituály Indie. Tato výstava je součástí cyklu Muzea romské kultury, ve kterém se postupně prezentují různé aspekty indické kultury poukazující na příbuznost některých indických skupin s evropskými Romy. Fotografie Jana Petránka vycházejí jednak z vlastního autorova sběru baňdžárské výšivky v letech 2000-2010, jednak z autorovy návštěvy baňdžárských vesnic /tand/ v oblasti severní Maháraštry v roce 2009. Fotografie nebyly nijak upravovány a mají pouze dokumentovat průběh obřadů baňdžárské svatby.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/23635
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003