Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 29.11.2023 00:37

Turné pro nízkoprahy IV.
13-11-2010  Tisková zpráva


Kapela Traband V listopadu se uskuteční již čtvrtý ročník benefiční akce „Turné pro nízkoprahy“ na podporu pěti pražských neziskových organizací, které se zabývají poskytováním sociálních služeb dětem a mládeži. V rámci koncertu uslyšíte kapely Traband, Terne Čhave nebo Mária Biháriho s kapelou Bachtale Apsa. Mimo tradiční tvorby jednotlivých interpretů zazní i malé překvapení v podobě společné písně, která bude poprvé uvedena právě zde. Známé kapely doplní i vítěz soutěže začínajících kapel „Talent VPOHO“, který si poprvé zahraje na velkém podiu. Výtěžek koncertu bude rozdělen rovným dílem mezi neziskové organizace Jahoda, Husita, Motýlek, Proxima Sociale a Ymca, které dlouhodobě nabízejí bezpečný prostor a pomoc dětem a mládeži ohroženým sociálně patologickými jevy – prostřednictvím tzv. nízkoprahových klubů.

Nízkoprahový klub pro děti a mládež je chráněným místem, kde mohou mladí lidé najít nejen podporu a odbornou pomoc, ale také zábavu a prostor pro vlastní aktivity. Stačí jen přijít a strávit čas ve společnosti vrstevníků a současně pod „dozorem“ zkušených sociálních pracovníků. Cílem nízkoprahových zařízení je minimalizovat rizika související se způsobem života dospívajících, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a řešit jejich problémy. Vytvářet prostor, v němž dospívající najde své místo, což je přesně to, co v mnohdy nebezpečných velkoměstech a na anonymních sídlištích chybí. V každém klubu rovněž platí přesná pravidla, která mimo jiné zakazují užívání alkoholických nápojů, drog, násilí či šikanu.

Koncert se uskuteční 23.11. 2010 v Lucerna Music Baru. Hlavním organizátorem je Česká asociace streetwork (www.streetwork.cz) za finanční podpory hlavního partnera akce Nadace Vodafone.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/23618
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003