Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.10.2023 09:45

Vláda vyslechne zprávu o nápravě diskriminace Romů ve vzdělávání
10-11-2010  Nikola Bojčev, Lukáš Vincourek


Základní škola praktická v Ostravě (Foto: Amnesty international) Vláda projedná návrhy opatření jako reakci na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva o diskriminaci Romů ve vzdělávání. Soud přitom vynesl verdikt už před třemi lety, český kabinet dosud ale nepřišel s účinnou nápravou. Ministr školství Josef Dobeš teď předkládá svůj materiál.

Dokument navazuje na předchozí zprávy. Mimo jiné pracuje s následujícím harmonogramem komunikace s výborem ministru Rady Evropy.

Do poloviny příštího roku chce ministr podat zprávu o naplňování změn zákonů. V materiálu ale přiznává, že strany zainteresované v připomínkovém řízení dosud nenašly shodu v návrzích nových vyhlášek.

Rezort je tedy přepracuje a předloží příští rok znovu. Až rok po začátku platnosti vyhlášek lze podle materiálu dostat relevantní data o počtu romských dětí, které se vzdělávají podle speciálního programu pro žáky s lehkým mentálním postižením.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/23578
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003