Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 28.01.2023 23:56

Zářijové výstavy v brněnském Muzeu romské kultury
02-09-2010  Tisková zpráva


Muzeum romské kultury vstupuje do podzimní sezóny hned se dvěma novými výstavami. Výstava s názvem Bylo, nebylo (Kaj sas, kaj nasas, guleja, bachtaleja...) pojednává o romských pohádkách a je věnována památce zakladatelky české romistiky Mileně Hübschmannové, od jejíhož tragického úmrtí uplyne právě v den zahájení výstavy 5 let. Výstava D/ROMové prezentuje fotografie Lukáše Houdka z výzkumů v Indii. Vernisáž obou výstav proběhne současně 8. září v 16:00. Při té příležitosti také zahraje kapela Paramisara (v překladu „pohádkáři“) pod vedením známého romského primáše Milana Horvátha.

Výstava Bylo, nebylo (Kaj sas, kaj nasas, guleja, bachtaleja...)

Jak už i český název napovídá, prezentuje veřejnosti pohádky, které v jazykových kulturách přestavují jeden z nejvyšších žánrů lidové slovesnosti. V romské kultuře v českých zemích a na Slovensku byly pohádky v ústním lidovém podání živé ještě docela nedávno. V posledních desetiletích však zmizela i z romské kultury kdysi běžná setkání pro paramisa (setkání z důvodu vyprávění pohádek) a pohádky si pamatují už jen někteří. Výstava přináší návštěvníkům možnost seznámit se nejen s obsahem mnoha romských pohádek, ale také s etnografickým kontextem, který k pohádkám slovenských a maďarských Romů neoddělitelně patří.

Celá výstava zároveň alespoň zčásti přibližuje celoživotní dílo zakladatelky české romistiky Doc. PhDr. Mileny Hübschmannové (1933 – 2005). Díky jejímu zájmu o romskou slovesnost a při její hluboké znalosti romské kultury a jazyka je možné se k mnoha pohádkám vracet jako k prameni a inspiraci pro další poznání.

Součástí výstavy bude také série doprovodných akcí. Ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena bude celý podzim v prostorách knihovny v Brně na Kobližné ulici probíhat cyklus přednášek a čtení z literatury. Pro nejmenší návštěvníky bude připraven přednes pohádek a nedělní dětská dílna na motivy výstavy.

D/ROMové

Výstava prezentuje 36 dokumentárních fotografií ze severní Indie, které mapují život kasty šilpkar ze skupiny dómů – nejbližších příbuzných Romů v Indii. Fotografie zachycují každodenní život této skupiny, zabývají se jejími tradičními profesemi a upozorňují na problematiku kastovního systému.

Autor výstavy Lukáš Houdek v současné době studuje obor romistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pravidelně se účastní jazykovědných a sociálně a kulturně-antropologických výzkumů v romských komunitách v České republice i v zahraničí. Zabývá se především humanistickou a dokumentární fotografií.

Součástí výstavy bude také videoprojekce zachycující proces, při kterém fotografie vznikaly. Video záběry ukazují kontrast až romantizujících černobílých fotografií s často velmi drsným prostředím, ve kterém fotografované osoby žijí. Videoprojekci doprovází autentická hudba místních zpěváků.

Více informací: www.rommuz.cz
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/23441
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003