Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 03.07.2022 22:16

Výstava o romském holokaustu poputuje za žáky
23-08-2010  Peter Gabaľ

Každoroční setkání na místě bývalého sběrného tábora v Hodoníně u Kunštátu se letos od těch předešlých lišilo. Shromáždění si připomněli oběti romského holokaustu mší i pietním aktem u hromadného hrobu. Navíc ale mohli navštívit výstavu, kterou Muzeum romské kultury připravilo v baráku, jenž se zachoval z původního tábora.

Pietního akt u romského hromadného hrobu z druhé světové války na místě bývalého sběrného tábora, foto: ČTK Jak ale upozorňuje Lucie Matějková z Muzea romské kultury, objekt zatím není trvale zpřístupněn a výstavu lze vidět jen po předešlé dohodě s pracovníky brněnského muzea: "Zatím ten barák není volně přístupný veřejnosti. Pokud by někdo opravdu měl zájem, tak je nutné se ozvat do muzea. Ale od září už by ta výstava pak měla putovat do škol podle toho, která škola bude mít zájem a přihlásí se."

A co přesně je obsahem výstavy?

"Výstava je vlastně shrnutím informací, které máme v muzeu také ve stálé expozici. Je to historie romského holokaustu. Je možné zhlédnout a přečíst si informace o událostech, které předcházely II. světové válce a které předcházely transportům Romů do Osvětimi a do dalších koncentračních táborů. Jsou zde informace i o takzvaném 'vědeckém výzkumu', který předcházel II. světové válce, který rozřazoval jednotlivé rasy. Potom jsou zde informace i o dění ve dvou takzvaných cikánských táborech v Protektorátu Čechy a Morava, což byly Lety u Písku a Hodonín u Kunštátu."

Zde je třeba zdůraznit, že přenosnost expozice, zatím umístněné v baráku bývalého cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu, byla od začátku chápána jako záměr:

Romský tábor v Hodoníně u Kunštátu "Ta výstava byla udělaná záměrně na jednoduchých lehkých bannerech, které lze srolovat a je možné tu výstavu vozit v osobním autě po školách. Rádi bychom se s výstavou dostali mezi studenty základních a středních škol. Součástí této akce je také to, že můžeme nabídnout moderované besedy s některými pamětníky romského holokaustu pro zájemce právě z řad základních a středních škol."

Zacílení na školy přitom není náhodné, i když už nějakou dobu roste i zájem samotných škol doplnit chudé osnovy třeba návštěvou Muzea romské kultury:

"O historii Romů za II. světové války je většinou v učebnicích pouze opravdu jedna zmínka, že holokaust se netýkal jen Židů, ale i Romů. To je opravdu skoro jediná věta, která je možná k nalezení v učebnicích dějepisu. Ale to číslo návštěvníků z řad školních skupin stále roste u nás v muzeu. My tady máme přímo na to jednu lektorku, která vytváří speciální programy, rozdělené jak tematicky, tak podle věkové skupiny. Snažíme se udělat co největší nabídku pro školy, aby zde mohly zhlédnout nejen informace o historii, ale třeba i o kultuře a o různých zvycích a o řemeslech Romů."

Na místě bývalého sběrného tábora v Hodoníně u Kunštátu je od 22. srpna k vidění barák, kde za druhé světové války umíraly oběti romského holokaustu, foto: ČTK Zmíněný barák bývalého cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu od vlastníka bývalého rekreačního areálu odkoupilo ministerstvo školství a chce tam vybudovat vzdělávací areál:

"Ten barák unikát určitě je, protože je to jediný takto vcelku zachovaný barák jednoho z těch dvou cikánských táborů, které v Protektorátu Čechy a Morava byly. Plán zatím je takový, že na místě toho areálu by se vytvořilo vzdělávací středisko a v tomto jediném stojícím baráku by se vytvořila prožitková expozice."
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/23398
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003