Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.10.2023 13:10

Agentura pro sociální začleňování navrhuje zapojit kladenský Masokombinát do systému prostupného bydlení
28-07-2010  Tisková zpráva


Všeobecně známá budova masokombinátu, která je jedním ze symbolů sociálně vyloučených lokalit v Česku, může už brzy změnit majitele. Město Kladno ji chce odprodat soukromému majiteli nebo za symbolickou cenu některé z neziskových organizací. Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách proto připravila studii, která propočítává náklady na provoz budovy a obsahuje řadu návrhů, jak při převodu tohoto domu postupovat. Tím hlavním je zahrnout Masokombinát do takzvaného systému prostupného bydlení.

„Studii jsme zaslali primátorovi města Kladna i dalším partnerům, kteří na Masokombinátu pracují s lidmi žijícími v sociálním vyloučení,“ říká ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček. „Ochotu radnice přenechat budovu Masokombinátu do správy neziskové organizace vnímáme jako vstřícný krok, který by měl pomoci řešit situaci bydlení u sociálně vyloučených obyvatel Kladna. Dalším krokem, který by napomohl řešení situace, by mělo být vytvoření vícestupňového modelu prostupného bydlení,“ dodává Martin Šimáček.

„Model počítá s tím, že vedle budovy Masokombinátu se do systému prostupného bydlení zapojí ještě další objekty, které budou mít různou kvalitu a rozsah doprovodných opatření. Třístupňovým modelem budou moci obyvatelé procházet zezdola směrem vzhůru, ale i opačným směrem. První stupeň bude tvořit azylové bydlení pro lidi, kteří přijdou z různých důvodů o střechu nad hlavou. Na ně naváže druhý stupeň krátkodobého nájemního bydlení s doprovodným programem především sociálních, zaměstnanostních a vzdělávacích služeb. Posledním, třetím stupněm, je bydlení s dlouhodobým tržním nájmem, který by klienti měli šanci získávat, pokud úspěšně zvládnou předchozí dva stupně. Nájemní byty by do systému nabízeli majitelé bytového fondu, kteří by zároveň získali jisté garance,“ představuje osvědčený model jeden z autorů studie Jakub Grygar z Agentury pro sociální začleňování.

Do studie je zahrnuta i plánovaná částečná rekonstrukce budovy Masokombinátu z prostředků strukturálních fondů. Část bytů Masokombinátu by se tak mohla stát prvním stupněm třístupňového modelu, tedy ubytovnou s omezenou dobou pobytu na jeden až dva roky a se stálou službou vrátného. Studie dále upozorňuje na to, že v případě převedení budovy do správy neziskové organizace je nutná další podpora ze strany města. Studie také shrnuje dosavadní poznatky o sociálním a technickém stavu budovy U Maskokombinátu č.p. 698 a doplňuje je o kapitolu shrnující provozní příjmy a náklady související se správou. Studie je ke stažení na webové stránce Agentury pro sociální začleňování.

Budova Masokombinátu stojí na samostatně na okraji města za průmyslovou zónou. V třípatrovém panelovém domě s 54 bytovými jednotkami žije přibližně 150 obyvatel. Většinu tvoří romské rodiny. Objekt dříve sloužil jako ubytovna pro zaměstnance podniku Masokombinát Kladno. V druhé polovině 90. let město objekt přestavilo a od roku 1999 funguje jako sociální bydlení, náhradní bydlení a bydlení pro neplatiče nájemného v obecních bytech.

Celou studii si můžete stáhnout ZDE
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/23383
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003