Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 07.06.2023 07:55

Romové z Neškaredic mají šanci na kvalitnější život
14-06-2010  Michal Trnka, Milan Kopp


V současné době většina tamních obyvatel kutnohorské části nemá práci a musí se tak spoléhat na sociální dávky. Pomocnou ruku teď nabízí vládní agentura pro sociální začleňování.

Neškaredice najdeme jen dva kilometry od Kutné Hory. Někdy to tady vypadá jako by se tu zastavil čas. Romové bydlí v několika většinou polorozpadlých domech a šanci najít práci mají často i kvůli chybějícímu vzdělání velmi malou.

„Neškaredice jsou hodně stranou, území hodně stranou, hodně koncentrované území s minimálním infrastrukturním napojením na Kutnou Horu,“ prozradil ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček.

Odborníci chtějí pomoc kutnohorským úřadům, školám, neziskovým organizacím a dalším institucím s přípravou projektů, které by mohly situaci pomoc řešit a hlavně mají šanci najít finanční podporu převážně z evropských fondů.

Už dnes začnou odborníci situaci v této lokalitě detailně mapovat. Výsledem má být seznam potřeb zdejších obyvatel například v oblasti bydlení nebo vzdělávání. S konkrétní představou, kam by se měla pomoc zaměřit, už přišlo i kulturní sdružení Romů Kutná Hora.

„Udělat pro ně seminář, školení a říci jim všechno, jak se mají chovat, co mají dělat.“ Podle Milana Kaleji by se pro obyvatele Neškaredic mělo také najít víc pracovních míst.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/23354
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003