Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 28.11.2023 22:54

Projekt „Podpora integrity rodin ohrožených sociálním vyloučením a jejich místo v měnící se Evropě“
27-05-2010  Tisková zpráva


v Brně se dnes a zítra (27. – 28. května 2010) koná mezinárodní setkání rodin a expertů ze zemí Visegrádské čtyřky k projektu „Podpora integrity rodin ohrožených sociálním vyloučením a jejich místo v měnící se Evropě. Projekt klade důraz na celistvost rodiny jako důležitý faktor, který brání před chudobou a sociálním vyloučením. Inovativní je mimo jiné tím, že zve lidi se zážitkem chudoby a sociálního vyloučení, aby se otevřeli vůči svému okolí a společně hledali východiska z obtížných životních situací.

Hlavním partnerem projektu je SKOK, o. s., sdružení nestátních neziskových organizací, které poskytují sociální a zdravotně sociální služby v ČR,

Nově získané poznatky budou zahrnuty do strategických plánů, připravovaných pro období 2011 – 2013 ve všech členských státech EU, zejména do Národního akčního plánu sociálního začleňování (NAPSI) a do Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení péče o ohrožené děti.

Setkání se řadí mezi významné aktivity Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010.

Evropský hospodářský a sociální výbor vypracoval v roce 2009 dokument Program pro Evropu – návrhy občanské společnosti. Výbor prostřednictvím tohoto programu vyzývá evropské instituce, členské státy, politické a sociální činitele, a tím i občany Evropské unie, aby zajistili, že prioritní jsou evropské, a ne pouze národní otázky. V době, kdy jsou všechny evropské země zapojeny do diskuse o hospodářské a finanční obnově, je to mimořádně důležité.

V tomto kontextu se realizuje projekt Podpora integrity rodin ohrožených sociálním vyloučením a jejich místo v měnící se Evropě. Hlavním partnerem je SKOK, o. s. - sdružení nestátních neziskových organizací (NNO), které poskytují sociální a zdravotně sociální služby v ČR, zapojeny jsou NNO ze Slovenska, Polska a Maďarska. Většina z nich jsou organizace patřící do Evropské sítě proti chudobě (EAPN).

„Je obvyklé, že projekty podporované z evropských strukturálních fondů se zabývají např. problematikou zaměstnanosti, vzdělávání, ohrožených dětí. Tento projekt klade důraz na celistvost rodiny jako důležitý faktor, který brání před chudobou a sociálním vyloučením. Projekt je inovativní také tím, že zve lidi se zážitkem chudoby a sociálního vyloučení, aby se otevřeli vůči svému okolí a společně hledali východiska z obtížných životních situací“, říká Milena Černá, čestná předsedkyně SKOK, o. s.

Projekt se zatím realizoval formou národních setkání v Brně, Varšavě, Budapešti a Bratislavě, kterého se účastnili všichni partneři. Každé z těchto setkání mělo za úkol nechat promluvit nejprve rodiny ohrožené sociálním vyloučením („Říci to vlastními slovy“) a posléze odborníky („Dejme hlavy dohromady“) na dané téma. Ve dnech 27. – 28. května 2010 se v Brně uskuteční mezinárodní setkání, v němž se opět setkají rodiny a experti ze zemí Visegrádské čtyřky. Na setkání měl vystoupit veřejný ochránce práv †JUDr. Otakar Motejl. Vzhledem k jeho nečekanému odchodu jej zastoupí paní RNDr. Jitka Seitlová.

Hlavním cílem mezinárodního setkání je přednesení poznatků z jednotlivých zemí Visegrádské čtyřky a jejich vzájemné porovnání metodou otevřené metody koordinace. Do měsíce vyjde publikace, která zveřejní poznatky ze setkání, která v rámci projektu proběhla.

Vedlejší cíl představuje zahrnutí nově získaných poznatků do strategických plánů, které se připravují pro období 2011 – 2013 ve všech členských státech EU, zejména do Národního akčního plánu sociálního začleňování (NAPSI) a do Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení péče o ohrožené děti.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/23310
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003