Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 28.11.2023 23:58

V Česku loni zesílily extremistické nálady
21-05-2010  Lenka Rafelová, Helena Berková


V České republice loni zesílily extremistické nálady. Uvádí to výroční zpráva Českého helsinského výboru o lidských právech za rok 2009. Autoři zprávy také upozorňují na výrazné omezování práv dětí vězněných rodičů, Romů a cizinců a na nárůst xenofobie.

Český helsinský výbor a některé další organizace, které sledují dodržování lidských práv, vydávají svou zprávu v době, kdy v Ostravě pokračuje proces se čtyřmi obviněnými ze žhářského útoku na romskou rodinu ve Vítkově. Při útoku z loňského dubna byli zraněni tři lidé včetně dvouleté dívky.

„Útok byl nejviditelnějším a symbolickým vyvrcholením aktivit neonacistů. Byl to nejvíce radikální projev, ke kterému došlo. Nejvíce radikální byl v následku. Na druhou stranu útok nebyl úplnou výjimkou, protože k podobným žhářským útoků pravděpodobně ze strany neonacistů docházelo již v minulosti. Bohužel na ně ale nebylo adekvátním způsobem reagováno ze strany policie,“ popisuje rasistický útok František Valeš, člen předsednictva Českého helsinského výboru.

Až čin mladých neonacistů donutil podle Valeše stát něco podnikat proti vzrůstajícímu extremismu v Česku: „V roce 2009 se jednoznačně projevilo to, že stát musí reagovat na aktivity neonacistů a já se domnívám, že tím nejvýznamnějším podmětem byl právě žhářský útok ve Vítkově.“

Neonacismus je ale jen jednou z kapitol výroční zprávy Českého helsinského výboru za rok 2009. Zpráva například kritizuje zbytečné nadužívání ústavní péče nebo nerovný přístup dětí ke vzdělání.

O výroční zprávě týkající se lidských práv mluvil na Rádiu Česko František Valeš, člen předsednictva Českého helsinského výboru.

Poslech
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/23287
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003