Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.10.2023 13:55

Brno opět velkolepě oslaví Mezinárodní den Romů
05-04-2010  Tisková zpráva


Mezinárodní den Romů v Brně na faře v Zábrdovicích (Foto: Jana Šustová) Brněnské romské a na práci s Romy zaměřené neziskové organizace pořádají i letos společné oslavy Mezinárodního dne Romů. K pořádajícím organizacím patří DROM, romské středisko, občanské sdružení IQ Roma servis, Muzeum romské kultury, občanské sdružení Petrov, občanské sdružení Ratolest Brno a Společenství Romů na Moravě. Oslavy Mezinárodního dne Romů proběhnou dne 8. dubna 2010 v Brně.

Harmonogram oslav:

Fara Zábrdovice (Lazaretní 1)
13:30 zahájení na farní zahradě v Zábrdovicích
14:00 průvod z fary

Park na Moravském náměstí – kulturní program
15:30 Gulo čar a další hudební vystoupení (Brněnský cimbal band, Funky Day, Gypsi Morava, Five be Five);
romské tance (Merci, Pirož Rouža, Amare ternore a další); Beat box

Muzeum romské kultury (Bratislavská 67)
16:00 vernisáž výstavy Plátna pro velké černé oči – Cikáni v díle Míly Doleželové

(změna programu vyhrazena)

Vystoupení v ulicích Brna (Foto: Jana Šustová) Oslavy Mezinárodního dne Romů jsou dobrou příležitostí k setkání lidí, kteří se v běžném životě často nepotkávají. Na připravený program jsou proto srdečně zváni všichni občané města Brna. Zapojení do slavnostního průvodu městem a účast na oslavách symbolizuje nejen oživování společných kořenů, ale i rozšiřování prostoru pro vzájemný dialog a toleranci. Prostřednictvím hudby, tance, fotografií, obrazů a ukázek jídla mají Romové šanci ukázat lidem z majoritní společnosti pestrost a výjimečnost své kultury a svých tradic.

Mezinárodní den Romů je svátkem všech Romů a Sintů na celém světě. Účastníci oslav si mají každoročně 8. dubna připomenout společný původ, historii, kulturní dědictví a jazyk Romů. Tento den připomíná datum, kdy se v roce 1979 ve Velké Británii uskutečnil první kongres Světové romské unie (později Mezinárodní romské unie – International Romani Union). Zde se oficiálně zpečetila mezinárodní spolupráce Romů a romské hnutí dostalo mezinárodní a politicko-společenský rozměr. Konkrétně bylo ujednáno, že Romové budou používat společné označení Rom a oficiálně bylo přijato používání romské hymny (Dželem, dželem lungone dromenca) a romské vlajky. Svátek byl ustaven na 4. sjezdu Mezinárodní romské unie ve Varšavě v roce 1990. Od té doby je uznáván vládami i světovými institucemi. V České republice se Mezinárodní den Romů slaví od roku 2001.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/23181
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003