Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.02.2023 01:33

Internet je přínosný i zneužitelný
17-03-2010  Vaclav Richter, Renata Mňuková


Internet je ideální prostor k vyjadřování názorů. Jeho otevřenosti, anonymity a nepřehlednosti se ale často zneužívá. Stále více ho zaplavují nesnášenlivé zprávy a vyjádření. Z nejnovějšího šetření vyplývá, že extremisté a teroristé se rychle uhnízdili i v sociálních sítích, jako je Facebook nebo MySpace, jejichž prostřednictvím stále častěji oslovují i děti.

K nejnebezpečnějším projevům internetové nesnášenlivosti řadí František Valeš - koordinátor projektu Proti rasismu a nesnášenlivosti Českého helsinského výboru jednoznačně propagaci nacismu a neonacismu ve spojení s aktivitami neonacistů na sociálních sítích.

„ Na co by se v této souvislosti nemělo zapomínat, je také kyberšikana, což je fenomén, který se velmi rozrůstá a dá se očekávat, že jeho nebezpečnost bude také dále růst,“ vyzdvihl Valeš.

Kyberšikana je obtěžování dětí mezi sebou prostřednictvím internetu a především sociálních sítí. Klasický případ je např. natáčení dětí mezi sebou navzájem mobilními telefony a následné zveřejňování rádoby vtipných obrázků na Facebooku, Youtube apod.

„V každém případě má kyberšikana i čistě nenávistnou formu. Začíná se hodně projevovat vůči dětem, které pocházejí z určitých minoritních skupin. Ať už jsou to cizinci, ať jsou to Romové, ať jsou to například sociální menšiny,“ vysvětlil Valeš.

Sociální sítě slouží k dobrému i zlému

Sociální sítě přinesly především to, že lidé, kteří nenávistné projevy na internet umisťují, se mohou velmi jednoduše síťovat. Přenos informací je velmi rychlý, stejně jako účinnosti těchto informací.

„Na Facebooku se každý týden, možná každý den objevují skupiny, které jsou jednoznačně rasistické, jednoznačně zacílené proti Romům, a to zcela otevřeně,“ upozorňuje František Valeš.

Monitoring a „hlídání“ internetu v Česku provádí policie. Má k tomu oddělení internetové kriminality, které se ale nezaměřuje jen na nenávistnou internetovou kriminalitu. Kapacity tohoto oddělení jsou poměrně omezené, tzn., že policie nedokáže zachytit každý takový projev. To ostatně objektivně ani není možné.

Rozhovor Václava Sochora s Františkem Valešem o nesnášenlivosti na internetu

Poslech
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/23137
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003