Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 09.06.2023 10:00

Aktivně proti rasismu a předsudkům
03-03-2010  Lucie Matějková


V rámci European-Wide Action Week Against Racism proběhne v Muzeu romské kultury od 15. do 19. 3. týden plný aktivit pro žáky a studenty na téma Menšiny žijící v České republice a zodpovědného spotřebitelství.

Na programy je třeba se přihlásit u Marie Palacké, mailto lektor@rommuz.cz, tel. 545 211 411. Cena za dílnu je 30 Kč, u dílny Badatel a Pesach 40 Kč. V nutném případě lze domluvit slevu.

Program:

PONDĚLÍ 15. 3. 8.30-10.30
Židovské zvyky a tradice-dílna Badatel

Studenti pracují v 5 skupinách. Každý tým samostatně studuje jednu z 5 oblastí života židů. Studenti mají k dispozici texty, obrazový materiál a tématické předměty (judaika). Na konci programu každá badatelská skupina prezentuje své téma ostatním.
Témata:
Běh života, Židovská kuchyně, Šabat, Židovská svatba, Pesach
Pracovní sešit Badatel
Vhodné pro žáky 7. – 9. tříd ZŠ a studenty SŠ.

11.00-12.30
Pesach

Studenti se seznámí s biblickým příběhem exodu a s tradicí oslavy svátku Pesach. Nejprve si poslechnou vyprávění o osvobození Židů a ve strukturovaném dramatu dostanou možnost jej sami prožít, vyzkoušet si rozhodování mezi určitou jistotou v otroctví a nejistotou křehké svobody. Příběh sami domýšlejí a dotvářejí. Také probírají aktuálnost Desatera v dnešní době a vyplňují vlastní desky Desatera přikázání.

Vhodné pro všechny věkové kategorie.

ÚTERÝ 16. 3. 8.30–10.30
Z Indie až na konec světa

Odkud pochází Romové? Jak dlouho trvala jejich daleká cesta do Evropy? Jak asi vypadal život v kočovnickém táboře?
Pomocí map, obrazových materiálů a dobových dokumentů se seznámíme s dlouhou cestou Romů. Uslyšíme opravdový příběh ze 17. století o lásce mezi romskou dívkou a neromským chlapcem a pokusíme se vcítit do role jednotlivých aktérů příběhu.
Závěrem vytvoříme koláž na téma Cesty Romů.
Vhodné pro žáky 7. – 9. tříd ZŠ a studenty SŠ.

Děti se seznamují s romskými řemesly 11.00-12.30
Příběh Romů
Které slovo je starší, Rom nebo Cikán? Mají Romové svou vlajku a hymnu? Je ještě v Evropě možné najít kočující Romy? Co znamená v romštině jekh, duj, trin?
Jaká jsou tradiční romská řemesla a proč už se jim Romové v ČR moc nevěnují?
Následuje aktivita „Romistická konference“, kde jednotlivé badatelské týmy prezentují jednu z oblastí života Romů (Běh života, Romská kuchyně, Romská řemesla, Oděvy a šperky, Bydlení).
Dílna je určena pro 7.-9. třídu ZŠ a SŠ, v upravené podobě i pro děti mladšího školního věku.

STŘEDA 17. 3. 8.30–10.00 Vietnam, země neznámá
Co se nám vybaví, když se řekne Vietnam? A jaká tato země opravdu je? Jak dlouho s nám žijí Vietnamci, co je k nám přivedlo a co se od nich můžeme učit?
S vietnamskou kulturou ve Vietnamu i u nás seznámí vietnamská studentka, žijící v Česku.
Program je určen pro 7.-9. třídu ZŠ a SŠ, v upravené podobě i pro mladší děti.
10.30-12.00 Krásná Ukrajina
Víš, co je to maršrútka? Z čeho se vaří boršč?Víš, proč bys neměl na Ukrajině říkat, že je něco úžasného? Proč si nekupovat v obchodě „čerstvý chléb“?
Pomocí interaktivních programů se seznámíme s životem na Ukrajině, s jeho krásami i těžkostmi. Podíváme se do ukrajinských měst a vesnic, hor i rovin, ochutnáme vareniky. Součástí bude i malý test jazykových a kulturních odlišností obou našich slovanských národů. Dozvíme se českých krajanech, vesnici Čechohrad, kde dodnes bábušky mluví nádhernou češtinou.
Poté bude následovat beseda s ukrajinskou studentkou a současně českou krajankou.
Program je určen pro 7.-9. třídu ZŠ a SŠ

ČTVRTEK 18. 3. 8.30–10.30 Interaktivní workshop – Šaty dělají člověka
Kdo, kde a za jakých podmínek šije naše oblečení?
A kdo doplácí na jeho nízké ceny?
Během programu se studenti zamyslí nad povahou současného textilního průmyslu, přičemž si položí nejen otázku, nakolik „šaty dělají člověka“, ale postupně také kdo, kde a za jakých podmínek šaty vyrábí a na čem se tak při jejich koupi mnohdy nevědomky podílíme.
Součástí programu jsou i zážitkové aktivity. Program organizuje společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání.
Program je určen pro studenty SŠ, lépe vyšších ročníků.

11.00–13.00 Kdo je za vodou a kdo ne? Kdo má vody dostatek a kdo musí vystačit s málem? Je voda jen nedostatkové zboží nebo lidské právo? Kolik vody denně spláchneme do záchodu a kolik životů by dostupný záchod zachránil? Je možné dostat se z chudoby bez vody?
Virtuální voda z celého světa
Studenti nahlédnou do různých částí světa. Ve skupinách se seznámí s konkrétními příklady problémů s vodou, se kterými máme někdy jasnější, jindy méně jasný vztah. Na základě fotografií skládají konkrétní případy z Argentiny, Keni, Číny, Indie a Konga a za pomoci textu pak vytváří prezentace problému pro ostatní. Společně pak třída uvažuje, kdy je vodní krize způsobena fyzickým nedostatkem vody a kdy její nespravedlivou distribucí, jak se dají problémy s vodou řešit a zda k jejich řešení můžeme přispívat i my.
Program organizuje společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání. Program je určen pro studenty SŠ, lépe vyšších ročníků.

PÁTEK 19. 3. Pohádkový pátek 8.30–10.00
Romské zrcadlo

určeno mateřským školám nebo prvnímu stupni ZŠ
Přímo v expozici, obklopeni ukázkami romské kultury, si promítneme dvě krátké animované pohádky, inspirované romskými příběhy-Romské zrcadlo a Černá Sára. Společně složíme rozbité romské zrcadlo, naučíme se romskou písničku a vyrobíme jednoduchou papírovou loutku, inspirovanou zhlédnutými pohádkami.
10.30-12.00
Vietnamské pohádky

Lektorka, sama Vietnamka, děti vhodnou formou seznámí s vietnamskými pohádkami a příběhy, děti se dramaticky samy pokusí ztvárnit jednu z pohádek.
Program je určen pro 1. stupeň ZŠ, v upravené formě i pro MŠ
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/23092
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003