Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 19.05.2022 09:49

Město Litvínov a Agentura pro sociální začleňování podepsaly memorandum o spolupráci
05-02-2010  Tisková zpráva


Město Litvínov a Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách včera společně podepsaly memorandum o spolupráci. Litvínov se tak stal třináctou lokalitou, v níž vládní agentura napomáhá realizovat opatření vedoucí ke snižování sociálního vyloučení. Obě strany tak stvrdily spolupráci, která se úspěšně rozvíjí od léta loňského roku.

Memorandum v salónku městského úřadu slavnostně podepsali starosta města Daniel Volák a ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček. Podepisování memoranda i následné tiskové konference se zúčastnili také místostarosta Litvínova Martin Klika a lokální konzultant Agentury Karel Straka.

„Velmi si vážím práce vedení města Litvínov. To výrazně zintenzivnilo aktivity k integraci sociálně slabých obyvatel a po extremistických demonstracích na podzimu 2008 v Janově realizovalo řadu opatření vedoucích k celkovému zklidnění situace v Janově i v dalších částech města obývaných lidmi v tíživé situaci,“ říká ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček. „Vyzdvihuji především program terénní sociální práce i pilotní realizace projektu prostupného bydlení,“ dodal Martin Šimáček.

„Po počátečních rozporech jsme s agenturou dokázali najít společnou řeč. Výborná je spolupráce s novým lokálním koordinátorem pro Janov Karlem Strakou. Očekáváme, že partnerství s agenturou přinese řadu projektů, které povedou ke snížení problémů v sociálně vyloučené lokalitě Janov,“ uvedl starosta Litvínova Daniel Volák.

Město Litvínov v loňském roce zvýšilo počet terénních pracovníků na šestnáct, nabízelo 332 míst pro veřejnou službu, přistoupilo k částečnému omezení provozu heren, důsledně vymáhá dluhy, zintenzívnilo práci policie a spolupráci s neziskovým sektorem. Zavádění opatření v oblasti prostupného bydlení na konci roku bylo poslední podmínkou agentury pro vznik memoranda o spolupráci. Tyto podmínky byly mezi oběma stranami dojednány v červenci loňského roku.

Zastupitelstvo města zároveň v loňském roce schválilo komunitní plán sociálních a souvisejících služeb. Lokální koordinátor agentury s dalšími partnery momentálně připravují akční plán realizace jednotlivých aktivit vycházejících z tohoto komunitního plánu. „V systému prostupného bydlení jsme zpřísnili podmínky pro dočasné bydlení na ubytovnách. Zároveň se ale několik prvních rodin díky novému systému dostalo z ubytoven do nájemních bytů. Systém prostupného bydlení je motivační,“ říká místostarosta města Martin Klika.

V tomto roce navíc Litvínov plánuje ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a dalšími partnery lokálního partnerství připravit dva velké projekty financované z evropských strukturálních fondů. Jedná se o rekonstrukci bývalé školy v Janově, která se stane komunitním a sociální centrem pro všechny občany Litvínova, a o zajištění chodu tohoto centra. Centrum bude určeno především pro starší děti a mělo by zaplnit mezeru, kterou v oblasti nízkoprahových center pro tuto věkovou skupinu město dosud mělo. „Vznik komunitního centra je pro nás v současné době v sociální oblasti prioritou. Dotaci na rekonstrukci objektu bývalé školy v Janově může Litvínov získat pouze díky spolupráci s agenturou. Svou náplní bude komunitní centrum určeno pro všechny skupiny obyvatel vyloučené lokality Janov, tedy nejen pro romskou menšinu,“ doplnil místostarosta Martin Klika.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/23050
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003