Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 30.05.2023 16:06

Únor v Muzeu romské kultury
31-01-2010  Lucie Matějková


Vernisáž výstavy Paramisa - Sintové a Romové ve fotografiích Rogiera Fokkeho (Foto: Jana Šustová) Únor v Muzeu romské kultury Vám nabízí širokou paletu možností, jak příjemně strávit zimní čas. Zpestřením bude divadelní představení Romeo a Julie v podání Divadla v karanténě, ale čekají na vás také naše dočasné i stálé výstavy a přednáška z pravidelného cyklu Kdo jsou Romové?

Akce:

Přednáška z cyklu Kdo jsou Romové?/ Romské dítě v náhradní péči
23. 2. od 17:30, vstup volný
Projekt centra NRP v Ostravě
Přednáší PhDr. Jarmila Valoušková
Projekt je zaměřený na podporu identity romského dítěte v náhradní rodinné péči. V rámci přednášky budou představeny jedinečné a někdy i nečekané zkušenosti z ojedinělého projektu.

Výstavy:

Výstava Svaz Cikánů-Romů 1968-1973 (Foto: Jana Šustová) SVAZ CIKÁNŮ-ROMŮ 1968-1973. Z HISTORIE PRVNÍ ROMSKÉ ORGANIZACE
Autorská výstava ze sbírek písemného materiálu Muzea romské kultury u příležitosti 40. výročí založení Svazu Cikánů – Romů.
Výstava popisuje činnost této významné romské organizace. Od svého založení v roce 1968 usilovala všemi směry o uchování romské svébytnosti. Snažila se dosáhnout zastoupení Romů v oblasti politické, kulturní i sociální. S postupující normalizací byl svaz v roce 1973 zásahem státu zrušen.
Výstava potrvá do 21. 3. 2010

Ioan Ciuard (Foto: Rogier Fokke) PARAMISA - Sintové a Romové ve fotografiích Rogiera Fokkeho
Výběr ze série portrétů nizozemského fotografa Rogiera Fokkeho.
Výstava potrvá do 14. 3. 2010

Stálá expozice: Příběh Romů (etapa 1939–2005)
Na historické ose prezentuje hmotnou i duchovní kulturu Romů.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/23043
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003