Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 07.06.2023 06:47

O spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování se hlásí 40 obcí
19-01-2010  Tisková zpráva


Čtyřicet měst a obcí se do konce minulého týdne přihlásilo do výběrového řízení na spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. 10. února z nich Monitorovací výbor Agentury vedený ministrem pro lidská práva a menšiny Michaelem Kocábem vybere deset obcí, ve kterých Agentura začne od dubna působit.

Agentura doposud působí ve 12 obcích. Loni připravila rozsáhlý tříletý projekt z Evropského sociálního fondu, díky kterému Agentura nabídne podporu dalším dvaceti obcím. Deseti od letošního roku a dalším deseti od ledna 2011.

Na konci minulého týdne vypršel termín, do kterého se obce mohly o spolupráci hlásit. Ke spolupráci vyzval obce ministr Kocáb na začátku prosince loňského roku.

Spolupráce s Agenturou přinese obcím podporu při sociálním začleňování obyvatel vyloučených lokalit, ala také možnost získat přednostně finance ze strukturálních fondů Evropské unie. „Pro Agenturu byla vypsána výzva na 100 miliónů korun. 55 z nich poputuje přímo na projekty ve spolupracujících městech,“ vysvětlil ministr Kocáb.

Dalších 200 miliónů korun mohou získat obce spolupracující s Agenturou v rámci tzv. individuálních obecních projektů. „Výzvu vypsalo Ministerstvo práce 15. prosince. S obcemi spolupracujeme na přípravě projektů, které mohou trvat až čtyři roky a zajistit financování sociálních služeb až do výše 25 miliónů na jedno město,“ říká Martin Šimáček, ředitel Agentury. „Projekty vychází z podrobné znalosti situace v lokalitách i místního strategického plánu, který v obcích připravujeme.“

Dalších 550 miliónů mohou získat obce spolupracující s Agenturou také na rekonstrukce a výstavbu infrastruktury pro služby.

Působení v každé z nových obcí začne Agentura mapováním potřeb v sociálně vyloučených lokalitách, ale i potřeb v okolí lokalit. Agentura vytvoří tzv. lokální partnerství, ve kterém spolupracují vedle obce a lokálního konzultanta Agentury také další subjekty působící v lokalitě v oblasti sociální integrace. Během několika měsíců připraví místní integrační plán a projekty na financování vybraných klíčových opatření – zejména terénní sociální práce, podporu zaměstnanosti včetně například sociálních firem, doučování či asistentů pedagoga do škol. Více o komplexních projektech Agentury na www.socialni-zaclenovani.cz.

Právě podpora přípravy projektů patří k nejžádanějším službám, které Agentury v lokalitách poskytuje.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/23035
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003