Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 29.11.2023 00:09

Příručka pomůže obcím v boji proti extremismu
08-12-2009  Dalibor Zíta, Jan Piroch


Nezvaní hosté Magistráty českých měst dostaly návod jak bojovat se shromážděními extremistů. Nová příručka s názvem Nezvaní hosté by jim měla pomoci při posuzování možnosti zákazu veřejných akcí ,nenávistného' charakteru. Sborník textů Nezvaní Hosté už oficiálně na Úřadu vlády představil ministr pro lidská práva Michael Kocáb.

Na stostránkové publikaci se podílelo mimo jiné i několik nevládních organizací, například Člověk v tísni, Romea, Tolerance, nebo In Iustitia.

Publikace, která má sloužit nejen primátorům a starostům, ale i širší veřejnosti, vznikla v rámci Kampaně proti rasismu z prostředků Úřadu vlády České republiky a je volně k nalezení a stažení na internetu na adrese www.varianty.cz.

Starostové se poučí

"Přínosem je určitě zmapování pravicové extrémistické sféry, což starostům pomůže identifikovat jednotlivé žádosti. Je tedy určitě přínosná," říká primátor Ústí nad Labem Jan Kubata.

Ústí nad Labem má s extremistickými shromážděními své zkušenosti. V dubnu tohoto roku Ústím nad Labem pochodovalo na 500 neonacistů. Úřad sice shromáždění zakázal, ale jen s odůvodněním, že by to neúnosně omezilo dopravu a zásobování v centru Ústí nad Labem, což soud neakceptoval.

"My jsme tehdy postupovali způsobem nám známým. Legislativa v tuto chvíli nedává primátorům do rukou moc nástrojů, aby mohli úspěšně pochod zakázat," pokračuje primátor Ústí nad Labem a dodává:

"Kombinace pokusů o zákaz a samotné přípravy na samotné rozpuštění akce je v příručce hezky popsána. Touto kombinací opatření se můžeme účinně bránit podobným extrémistickým snahám."

Podle Kubaty obcím výrazně pomůže i kapitola o tom, jakým způsobem neofašisté vykládají dějiny, přizpůsobují si historická fakta ve svůj prospěch a snaží se pod záminkou různých bohulibých akcí propagovat svůj pohled na svět.

Obce budou mít přehled

"Největším problémem, na který jsme dlouhodobě naráželi, bylo, že vedení měst a obcí dlouhodobě nevěděla, co je čeká, co by mohl být problém a jakým způsobem se podobným akcím bránit. Příručka tedy dává slušnou představu o tom, co se děje," uvádí odborník na extremismus Jan Charvát z Fakulty Sociálních věd University Karlovy.

Města by se tedy podle příručky měla naučit aktivně se bránit shromážděním a pochodům neonacistů.

"Obrana je vždy na vedení města. Variant je mnoho, například v některých případech ho zakázat, nebo vyzvat své občany, aby blokovali neonacisty a vyjádřili tak svůj nesouhlas. To je možná ve svém důsledku důležitější," pokračuje Charvát.

Pokud se města naučí proti extrémistům účinně zasahovat, dá se podle Charváta předpokládat, že část demonstrací ustane, což bude mít na neonacistickou scénu paralyzující účinky. Demonstrace je totiž jedním z momentů, kdy dochází k navazování nových kontaktů a k utužování krajně pravicové scény.

"Samozřejmě se ale nedá předpokládat, že by to bylo stoprocentní řešení," dodává odborník na extremismus Jan Charvát.

O nové příručce proti extrémismu mluvili na Rádiu Česko primátor Ústí nad Labem Jan Kubata a odborník na extremismus Jan Charvát z Fakulty Sociálních věd University Karlovy.

DOWNLOAD (STÁHNOUT)
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/22944
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003