Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.10.2023 15:06

Rozhlasový záznam z předávání cen Gypsy Spirit
02-12-2009  Jana Šustová


Herečka a diplomatka Magda Vašáryová předává cenu Janě Kosové, ředitelce Českého západu (Foto: Jana Šustová) První ročník projektu Gypsy Spirit, jehož cílem je ocenit nejlepší počiny v oblasti integrace Romů, včera vyvrcholil slavnostním večerem v Pražské křižovatce. Ceny byly uděleny občanskému sdružení Český západ, Muzeu romské kultury a malotřídní škole ze Svitav-Lačnova. Cenu pro jednotlivce získal Ladislav Goral a v kategorii Čin roku byli oceněni lékaři z dětské jednotky intenzivní a resuscitační péče nemocnice v Ostravě.

Celou akci přenášel Český rozhlas 2 – Praha, slavnostní večer přímo ze sálu komentovali a oceněné představovali Jan Burda a Jiří Kokmotos. Záznam přenosu si můžete poslechnout zde:

Poslech záznamu z předávání cen Gypsy Spirit

Další příspěvky o projektu Gypsy Spirit Vám přineseme v pořadu O Roma vakeren – Romové hovoří tento pátek od 20.05 hodin na vlnách Radiožurnálu.

Záznam slavnostního večera odvysílá v sobotu 5. prosince od 20.00 hodin ČT24.

Cena za čin roku:

Kardinál Miloslav Vlk a lékař Bořek Trávníček Dětská jednotka intenzivní a resuscitační péče Fakultní nemocnice v Ostravě pod vedením Michala Hladíka cenu získala za příkladnou zdravotní péči o malou Natálku. Natálka utrpěla popáleniny na většině těla během žhářského útoku na dům jejích rodičů. Tým lékařů se o Natálku postaral s maximálním nasazením, které mnohonásobně překonalo rámec běžných pracovních povinností.

Cena pro jednotlivce, který dlouhodobě svou prací přispívá ke zlepšení postavení Romů:

Ladislav Goral převzal cenu z rukou ing. Karla Holomka Ladislav Goral, který se už v 70. letech věnoval jako jeden z prvních sociální práci s Romy. Stál u zrodu romistiky na fakultě UK, podílel se na vydání romsko-českého slovníku, v devadesátých letech působil jako pracovník sekretariátu Rady pro národnosti úřadu vlády, celoživotně mapoval romské rody. Založil jedno z nejstarších občanských sdružení zabývající se Romy R-Mosty.

Cena pro nevládní organizace:

Herečka a diplomatka Magda Vašáryová a ředitelka Českého západu Jana Kosová Občanské sdružení Český západ realizuje v Dobré Vodě a okolí řadu projektů s cílem budovat v lokalitě Toužimska občanskou společnost. Nabízí pravidelné i občasné aktivity pro děti, mládež i celou komunitu. Hlavním cílovou skupinou sdružení je místní sociálně vyloučená romská komunita. Aktivně zapojuje do svých projektů majoritní komunitu z lokality.

Cena pro firmu:

Karel Holomek Muzeum romské kultury bylo nominováno za dlouholetou působnost v oblasti kultury. Muzeum se od počátku snažilo především budovat sbírkové fondy dokumentující kulturu a dějiny Romů. Dnes spravuje fondy tradičních řemesel a profesí, historických typů obydlí, vybavení interiéru, oděvů a šperků, výtvarného umění, písemných materiálů, plakátů a pozvánek, audio, foto a videodokumentace, zřídilo knihovnu, mapuje ohlasy na kulturu Romů v kultuře majoritní.

Cena za mimoškolní vzdělávací aktivity zaměřené na romské děti:

Při vyhlášení cen Gypsy Spirit nechyběla celá Malotřídní základní škola ve Svitavách - Lačnově Malotřídní základní škola ve Svitavách - Lačnově s třetinou romských dětí. Škola se věnuje organizováním mimoškolních aktivit zaměřených na kulturní a sociální propojení místní romské vyloučené komunity a majority. Každý měsíc pořádá škola kulturní akce pro veřejnost, zajišťuje zájmové kroužky, aktivně využívá romské školní asistentky, snaží se prostřednictvím různých projektů zajistit finance pro děti ze sociálně slabých rodin pro školní pobyty v přírodě a exkurze.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/22937
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003