Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 28.11.2023 23:33

Výstava fotografií Lukáše Houdka D/ROMové míří do Stříbra
27-11-2009  Tisková zpráva


Fotografie Lukáše Houdka z výstavy D/ROMové V galerii gymnázia ve Stříbře se v úterý 1. prosince od 17 hodin uskuteční vernisáž výstavy dokumentárních fotografií Lukáše Houdka s názvem D/ROMové. Snímky představí život indických kast skupiny dómů, která je považována za „předky“ Romů. Výstava potrvá do konce ledna příštího roku.

Když se ve středověku na evropském území objevily skupiny Romů, nemělo okolní obyvatelstvo ponětí, o jaký národ se jedná a odkud přišel. Samotní Romové se v některých místech vydávali za poutníky, kteří musejí kočovat za pokáním z několika důvodů. Někteří pro ukování hřebů, kterými byl Kristus přibit na kříž, jiní pro neposkytnutí přístřeší Marii, když prchala s Ježíškem před krutostí krále Heroda. Kronikáři tyto historky rozpracovali svou fantazií a svým zápisem do historických knih následně živili tuto představu v myslích obyvatelstva po další léta. Poprvé v 18. století doboví vědci poukázali na podobnost romštiny s indickými jazyky a na základě jazykových analýz indický původ romštiny potvrdili. Sanskrtista Hermann Brockhaus o století později upozornil na původ Romů v indickém kastovním seskupení známém jako dómové.

Fotografie Lukáše Houdka z výstavy D/ROMové Výstavu D/ROMové tvoří třicet černobílých dokumentárních snímků mapující každodenní život několika kast dómů v severoindickém státu Uttaránčal, kde autor dva měsíce pobýval v rámci výzkumu pro Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, aby hledal kulturní a sociální paralely mezi dómy a Romy. Součástí výstavy budou informační panely, které návštěvníky s těmito paralelami seznámí. Součástí vernisáže bude audio instalace nahrávek hudebníků z kasty hurkiya, které autor během výzkumu nahrál.

Vystavované snímky vznikly za podpory Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty z prostředků specifického výzkumu na rok 2009. Výstavu pořádá INEX - Sdružení dobrovolných aktivit v rámci programu GLEN, který je financován z prostředků zahraniční rozvojové spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Lukáš Houdek (1984) je studentem romistiky na FFUK. Od roku 2001 se každoročně účastní mezinárodních projektů v zahraničí, které fungují na poli lidských práv. Během svého studia se podílel na několika antropologických a sociolingvistických výzkumech v romských komunitách v České republice i v zahraničí.

Zabývá se humanistickou a dokumentární fotografií. Od roku 2006 realizoval více než dvacet autorských i kolektivních výstav. Je pravidelným přispěvatelem informačního serveru Romea a měsíčníku Romano voďi. Je spolupracovníkem redakce iDnes.cz a během své fotografické stáže v keňském Nairobi pravidelně dopisoval pro redakci Respekt.cz.

www.lukashoudek.estranky.cz

GLEN je program založen na spolupráci jedenácti evropských neziskových organizací převážně z nových členských států EU. Na každém projektu GLEN spolupracuje vždy dvojice nebo trojice účastníků složená z jednoho či dvou německých dobrovolníků a jednoho dobrovolníka z České republiky, kteří po dobu tří měsíců pracují pro jednu z organizací v zemích globálního jihu. Po návratu mají tito mladí lidé informovat evropskou veřejnost o situaci ve své hostující zemi a o svých zkušenostech.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/22921
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003