Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 21.03.2023 21:15

Ministerstvo chce Romům zajistit rovný přístup ke vzdělání
25-11-2009  Martina Bílá, Lenka Rafelová


Ve třídě (Foto: Jana Šustová) Ministerstvo školství chce zavést opatření proti diskriminaci romských žáků na školách. V lednu příštího roku proto připraví národní akční plán inkluzivního vzdělávání. Ten by měl nastavit systém opatření pro zajištění vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí.

Podle náměstkyně ministryně Kláry Laurenčíkové ministerstvo hodlá školám rozeslat také metodické doporučení, jak mají dětem pomáhat: "Dalším opatřením, které chystáme je novela vyhlášek o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a o činnosti školských poradenských zařízení."

"Jsou tam takové změny, že poradenské zařízení je povinno vypracovat diagnostickou zprávu a provést diagnostiku vzdělávacích potřeb dítěte do třech měsíců. Rodiče budou podepisovat informovaný souhlas před samotným vyšetřením. Po zprávě budou plně seznamováni se svými právy i případnými důsledky a riziky, která vyplývají z toho daného závěru," dodává Laurenčíková.

Ministerstvo školství k opatřením přistupuje kvůli dva roky starému rozsudku. V roce 1996 a 1998 podle evropského soudu Česká republika neoprávněně zařadila 18 Romů do zvláštních škol. Tím je nepřímo diskriminovala ve vzdělávání. V důsledku toho měli tito lidé snížené šance na získání lepšího zaměstnání.

Jan Stejskal, koordinátor neziskových organizací ale tvrdí, že romské děti jsou do speciálních škol umisťovány stále: "Diskriminační bariéry a odlišné způsoby jednání a zacházení s dětmi z romské menšiny bohužel přetrvávají. Nejedná se jenom o to, že by těmto dětem, pokud jsou ze sociálně znevýhodněného prostředí, měl být poskytován nadstandard, ale musí se především respektovat to, že děti z romské menšiny mají právo na rovnou příležitost a na stejné zacházení jako děti z české majoritní společnosti."

Podle studií, které si nechalo ministerstvo letos zpracovat, navštěvují praktické školy dvě neromské děti ze sta. U romských dětí jich je třicet ze sta. Praktické, dříve zvláštní, školy jsou přitom určeny žákům s lehkým mentálním postižením.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/22917
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003