Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 24.03.2023 13:23

Pokračující segregace v českých školách devastuje životy romských dětí
13-11-2009  Tisková zpráva


Foto: Jana Šustová Dva roky po klíčovém soudním rozhodnutí v otázce diskriminace potvrzují státní statistiky, že romské děti se stále ještě „uklízejí“ do oddělených škol. Jak v úterý prohlásily organizace věnující se ochraně lidských práv, splněním svého závazku zcela integrovat svůj školský systém by se Česká republika mohla stát tolik potřebným vzorem pro zbytek Evropy.

„Česká vláda musí podniknout okamžité kroky vedoucí k desegregaci českých škol, včetně přijetí časově závazného plánu dosažení konkrétních cílů“, prohlásil James A. Goldston, výkonný ředitel iniciativy Open Society Justice Initiative. „Dokud nebudou mít Romové reálný přístup ke kvalitnímu vzdělání, zůstanou v pasti chudoby a budou i nadále izolováni na okraji společnosti“.

V nedávném oficiálním podání Evropské radě argumentovala iniciativa Open Society Justice Initiative a Evropské středisko pro práva Romů, že Česká republika musí udělat více pro to, aby dodržela rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z roku 2007 týkajícího se segregace ve školách. Navzdory pokračujícímu úsilí o řešení tohoto problému potvrzují české vládní statistiky, že v některých částech země mají romské děti, oproti neromským, stále ještě 26 až 27krát vyšší pravděpodobnost, že budou umístěny v praktických školách určených pro lehce mentálně handicapované děti.

V některých částech Evropy se romské děti rutinně zařazují do škol pro mentálně handicapované děti bez ohledu na jejich skutečné intelektuální schopnosti. V roce 2007 rozhodl Evropský soud pro lidská práva, že Česká republika porušuje Evropskou úmluvu o lidských právech tím, že segreguje romské děti do škol pro mentálně handicapované děti. V roce 2008 odsoudil stejný soud segregaci romských dětí v řeckých školách a podání kvůli školní segregaci romských dětí v Chorvatsku se projednává.

„Soud potvrdil, že v Evropě je školní segregace romských dětí nezákonná. Česká vláda má příležitost ujmout se vedení a být vzorem při řešení problému zacházení s romskými dětmi v evropských školách“, prohlásil pan Robert Kushen, výkonný ředitel Evropského střediska pro práva Romů. „Rasová diskriminace nepatří do dnešní Evropy.“

Zmíněné oficiální podání požaduje mimo jiné přijetí zákona, který by od vlád jednotlivých států vyžadoval desegregaci vzdělávacího systému tak, aby zajistil vzdělání znevýhodněným dětem a pomohl jim začlenit se do normální základní školy. Zároveň by jim měla být poskytnuta podpora ve vzdělávání, například jazykovou výuku pro děti, které doma nehovoří česky.

Další informace o soudní při D. H. a ostatní versus Česká republika (D. H. and others v. Czech Republic) jsou k dispozici na internetových stránkách střediska European Roma Rights Centre a Open Society Justice Initiative.

----------------------------

Iniciativa nazvaná The Open Society Justice Initiative () je aktivním programem Open Society Institute (OSI), který usiluje o reformy zákonůve prospěch ochrany lidských práv, a přispívá k rozvoji právních schopností otevřených společností po celém světě. OSI kombinuje soudní pře, právní poradenství, technickou pomoc v následujících oblastech: boj proti korupci, boj za rovnoprávnost, svobodu informací a projevu, mezinárodní soudní systém a národní soudní spravedlnost. Má kanceláře ve městě Abuja, v Bruselu, Budapešti, Londýně, New Yorku a ve Washingtonu, D.C.

Evropské středisko pro práva Romů (European Roma Rights Centre - ERRC) je veřejná mezinárodní právní organizace, která se zabývá celou řadou činností zaměřených na ochranu proti anticiganismu a porušování lidských práv Romů. Přístup organizace ERRC zahrnuje především zásadní, strategické soudní pře, mezinárodní právní poradenství, výzkum a vývoj politik a vzdělávání romských aktivistů. Organizace ERRC má konzultativní status u Evropské rady a u Ekonomické a sociální rady OSN.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/22888
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003