Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.10.2023 12:09

Obyvatelé Dobré Vody slavnostně otevřeli upravená místa v obci
29-10-2009  Eva Haunerová


Obyvatelé Dobré Vody slavnostně otevřeli tři nově upravená veřejná prostranství v obci (Foto: Eva Haunerová) Ve středu 21. října za účasti vážených hostů a sponzorů představili veřejnosti obyvatelé Dobré Vody společně s občanským sdružením Český západ tři nově upravená veřejná prostranství v obci. Slavnostním otevřením těchto míst završili své téměř roční snažení, při kterém v rámci šesti dobrovolných brigád odpracovali 2479 hodin na zkrášlování prostranství u křížku, u studny a před panelovým domem, který obývá více než osmdesátičlenná převážně romská komunita.

V úvodu slavnosti byl během přípitku představen účastníkům projekt „Společně v Dobré Vodě“, v rámci něhož změny probíhaly. V Dobré Vodě je dominantou obce panelový dům, kde žije asi osmdesátičlenná převážně romská komunita. Kromě ní žije v obci asi deset stálých obyvatel a zbytek domů patří chalupářům. S myšlenkou na zkrášlení obce za významného přispění samotných obyvatel Dobré Vody přišlo koncem roku 2008 právě občanské sdružení Český západ, které v romských lokalitách v Dobré Vodě a okolí na Karlovarsku působí již osmým rokem. „Na jaře si obyvatelé obce na dvou setkáních spolu s architektkou naplánovali, co všechno chtějí do podzimu v Dobré Vodě změnit a poté začali na svých plánech pracovat v rámci společných brigád. Jen samotné plánování zabralo dobrovodským celkem 498 hodin,“ popisuje průběh projektu „Společně v Dobré Vodě“ Jana Kosová, výkonná ředitelka občanského sdružení Český západ.

Při slavnosti měli všichni přítomní příležitost si prohlédnout jednotlivá upravená místa a srovnat je s fotografiemi, které vznikly před zahájením práce. Na slavnosti nechyběl ani kulturní program, při kterém studenti Soukromého reálného gymnázia Přírodní škola z Prahy promítli animované filmy o patronech z Dobré Vody, které vytvořili společně s místními dětmi během léta.Tito patroni z dětských příběhů nyní střeží místa, které obyvatelé obce společně upravovali. Od jara byla v Dobré Vodě položena nová dlažba před panelovým domem, na stejném místě se nově objevily i trávníky a živé ploty. V prostoru u studny i u křížku byly vyřezány náletové dřeviny a srovnán terén. U křížku byl postaven nový bohatě vyřezávaný altán a kamenná zídka s novou okrasnou zelení. Vznikla také nová naučná stezka o ptácích, která informuje o 20 druzích ptáctva zavede návštěvníky od studny v Dobré Vodě k nedalekému klášteru bratří trapistů v Novém Dvoře. Město Toužim během léta také opravilo silnici a kanalizaci před panelovým domem, čímž ještě více podtrhlo význam změn v této obci. Práce však v Dobré Vodě ještě nekončí, obyvatelé chtějí během zimy a v příštím roce dokončit to, co se dosud nestihlo.

„Skrze práci na společném díle se nám podařilo zapojit romské i neromské obyvatele obce do veřejného života a přirozenou cestou propojit tyto dva zdánlivě odlišné světy. Navíc se podařilo zkrášlit obec a prohloubit vztah jejích obyvatel k místu, kde žijí, “ hodnotí přidanou hodnotu změn v Dobré Vodě Jana Kosová. Projekt „Společně v Dobré Vodě“, jehož cílem je pomoci lidem zlepšovat místo, kde žijí, finančně podpořila Nadace České spořitelny skrze Nadaci VIA, architektka Alena Čechová, Klášter Matky Boží v Novém Dvoře, firma Best, a.s. a další firmy, společnosti nebo jednotlivci, kteří poskytli své služby, stroje či materiál. Na základě výzvy „Kupte si metr dlažby a zapište se do historie Dobré Vody“ soukromí dárci mohou přispívat na pokládku dlažby před panelovým domem. Více informací o sdružení i o projektu obnovy obce mohou zájemci najít na internetových stránkách www.cesky-zapad.cz.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/22878
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003