Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.06.2023 07:18

V Chanově mají pomáhat proškolené hlídky
19-10-2009  Milan Kopp, Veronika Sedláčková


Mostecký Chanov - jedna z nejznámějších, sociálně vyloučených, převážně romských, lokalit. Udržuje si pověst problémového sídliště, přes řadu projektů, které měly tamější situaci změnit.

Nejnověji by k tomu měly přispět hlídky zvlášť vyškolených pracovníků, které dnes vyrážejí do terénu. Ředitel mostecké městské policie Bronislav Schwarz Českému rozhlasu v Ozvěnách dne potvrdil, že jde o devatenáct terénních pracovníků prevence kriminality a boje proti extremismu a kriminalitě.

Jak řekl, budou hlídat své lidi a sousedy, svůj majetek a budou dávat pozor, aby sídliště ztratilo charakter špatného a sociálně vyloučeného místa. Schwarz zdůraznil, že nejde o žádnou domobranu, ale hlídky sousedům budou říkat, aby nedělali nepořádek, posílali děti do škol a podobně.

Ředitel mostecké městské policie Bronislav Schwarz hovoří o vyškolených hlídkách pro Chanov

V minulosti se někteří z nich zúčastnili proškolení v rámci veřejně prospěšných prací. Protože už dříve leccos dokázali, dá se předpokládat, že budou mít u spoluobčanů autoritu.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/22845
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003