Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.10.2023 13:22

Obyvatelé Dobré Vody se sejdou na šesté společné brigádě
16-10-2009  Eva Haunerová


Společná brigáda v Dobré Vodě (Foto: Eva Haunerová) Šestá a prozatím poslední veřejná brigáda se koná v sobotu 17. října od 9.30 do 16 hodin v Dobré Vodě u Toužimi. V Dobré Vodě je dominantou obce panelový dům, kde žije asi osmdesátičlenná převážně romská komunita. Kromě ní žije v obci asi deset stálých obyvatel a zbytek domů patří chalupářům. Cílem této a všech předchozích brigád je a byla úprava tří veřejných prostranství v obci tak, jak si to obyvatelé obce spolu s architektkou domluvili během dvou jarních plánovacích setkání. Tentokrát se budou vyrábět ohrádky k nové zeleni v obci, upravovat terén v prostoru před panelovým domem a u křižovatky u křížku, sázet tráva a okrasné keře u nového altánu, bude se odklízet zbylý materiál z jednotlivých míst, kde probíhaly od jara úpravy. Budou se také usazovat tabule nové naučné stezky o ptácích. Děti budou pomáhat př lehčích pracech a připraví dřevo na odpolední oheň, na kterém si budou brigádníci po skončení práce opékat buřty.

Místní ve spolupráci s občanským sdružením Český západ si na jaře naplánovali celkem šest brigád, tato říjnová je tedy prozatím poslední. Na jednotlivých brigádách se pokaždé sešlo od 60 do 80 brigádníků. Čtvrtou brigádu zachytila ve své reportáži "Český západ a Dobrá Voda" pro pořad Kosmopolis Česká televize (dokument najdete zde). Výsledky své práce představí všem zájemcům Český západ společně s obyvateli Dobré Vody při slavnostním otevření všech upravených míst ve středu 21. října od 15 hodin (pozvánka je přílohou tohoto mailu).

Dosud byla v rámci projektu "Společně v Dobré Vodě" položena nová dlažba před panelovým domem, vyčištěna všechna místa od náletových dřevin, postavena kamenná zeď a dřevěný altán s bohatým zdobením v prostoru u křížku. V Dobré Vodě také vznikla nová naučná stezka o ptácích, která potěší návštěvníky obce a jejího okolí. Na deseti zastaveních bude informovat o 20 druzích ptáků, které se v regionu vyskytují. S městem Toužim se podařilo vyjednat také opravu silnice před panelovým domem, jejíž stavba probíhala během celého léta a nyní ji už mohou obyvatelé obce využívat.

Projekt „Společně v Dobré Vodě“, jehož cílem je pomoci lidem zlepšovat místo, kde žijí, finančně podpořila Nadace České spořitelny skrze Nadaci VIA a další firmy, společnosti nebo jednotlivci, kteří poskytli své služby, stroje i materiál. Na základě výzvy "Kupte si metr dlažby a zapište se do historie Dobré Vody" soukromí dárci přispívají na novou dlažbu před panelovým domem. Za odměnu budou jejich jména zapsána na pamětní tabulce umístěné v obci.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/22841
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003