Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 30.11.2023 02:04

Výstava Svaz Cikánů-Romů 1969 – 1973. Z historie první romské organizace v Československu
08-10-2009  Jana Šustová

Letos uplynulo 40 let od vzniku Svazu Cikánů-Romů, první významné romské organizace na území Československa. Muzeum romské kultury v Brně při této příležitosti připravilo výstavu prezentující činnost tohoto svazu. Ačkoliv existoval jen necelých pět let, než byl pod nátlakem komunistických orgánů zrušen, vyvinul obdivuhodné množství aktivit, na nichž je pozoruhodné zvláště to, že je organizovali sami Romové.

Výstava v Muzeu romské kultury je koncipována do dvou částí. První část exponátů je vystavena v jakoby zasedací místnosti, neboť pro tehdejší dobu byly schůze častým jevem. Exponáty z této místnosti dokumentují činnost svazu na společenském, kulturním, sociálním, politickém i mezinárodním poli. Druhá místnost je koncipována jako obývací pokoj, protože i do romských domovů činnost svazu zasáhla. U starého gramofonu jsou vystaveny dobové gramofonové desky, stará televize promítá filmové dokumenty z činnosti svazu, v psacím stroji jsou hlavičkové papíry Ústředního výboru Svazu Cikánů-Romů.

Vernisáž se uskutečnila 8. října 2009 za účasti několika pamětníků činnosti svazu – Karla Holomka, Ignáce Zimy, Emílie Machálkové a Margity Lázokové. Ve čtvrtek 3. prosince se v muzeu od 16 hodin uskuteční beseda s ještě větším počtem pamětníků. Výstavu „Svaz Cikánů-Romů 1969 – 1973. Z historie první romské organizace v Československu“ je možné navštívit do 21. března 2010.xAutor fotografií: Jana Šustová


První část výstavy evokuje zasedací místnost

Ve vitrínách jsou pozvánky, PF a další dokumenty o činnosti Svazu Cikánů-Romů

Nástěnky jako za starých časů

Nástěnka vlevo přibližuje agitační a politickou činnost svazu, nástěnka vpravo aktivity svazu k připomínce holocaustu Romů

Fotografie z pietního aktu v Hodoníně u Kunštátu

Pozvánky a PF

Portréty významných aktivistů svazu

Typické socialistické občerstvení

Druhá část expozice je koncipována jako obývací pokoj

Stará televize a filmové dokumenty z činnosti Svazu Cikánů-Romů

Děti zaujal starý telefon

Psací stůl

Psací stroj s hlavičkovým papírem Ústředního výboru Svazu Cikánů-Romů

Děti byly nadšené z psacího stroje

Starý gramofon

U gramofonu jsou desky s romskou hudbou

Vlaječky sportovních klubů

Pamětnice Elina Machálková byla zaujata expozicí

Diplom ústředního výboru SCR pro Emílii Machálkovou

Tvůrci výstavy. Zleva: Kurátoři Michal Schuster a Milada Závodská, filmová dokumentátorka Aňa Babjárová a výtvarník Jan Maroušek

O hudbu se při vernisáži postaral Milan Bagár a Gejza Horváth, zazpívala Elina Machálková

Na vernisáži nechyběli ani pamětníci činnosti SCR. Na této fotografii je Karel Holomek

Margita Lázoková

Ignác ZimaThe original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/22834
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003