Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 29.11.2023 00:07

Značka Ethnic Friendly zaměstnavatel slaví druhé narozeniny
19-06-2009  IQ Roma servis


Dnes uplynuly dva roky od okamžiku, kdy byla představena koncepce značky Ethnic Friendly zaměstnavatel. Tato značka je udělovaná zaměstnavatelům, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem a ve své personální praxi tuto zásadu také dlouhodobě naplňují a dbají o její dodržování. Svým zaměřením je toto ocenění ojedinělé nejen v České republice.

Šíření značky Ethnic Friendly zaměstnavatel započalo v České republice v roce 2007. Cílem je napomoci vytváření nediskriminačního prostředí a vztahů na trhu práce a odstraňování překážek bránicích lidem menšinového etnického původu či jiné barvy pleti v získání zaměstnání. V reakci na odmítání uchazečů o práci zaměstnavateli pro jejich původ značku vytvořila organizace IQ Roma servis, poskytující v Jihomoravském kraji sociální služby osobám romského původu, ohroženým sociálním vyloučením.

První udílení značky Ethnic Friendly zaměstnavatel (Foto: Jana Šustová) Doposud se nositeli značky stalo 20 zaměstnavatelů. Jsou mezi nimi velké podniky s více než tisícem zaměstnanců i malé společnosti tvořené jen několika pracovníky, personální agentury, úřady práce, škola a nezisková organizace. Nejznámějšími oceněnými zaměstnavateli jsou zřejmě GUMOTEX, a.s., Nová Mosilana, a.s., OHL ŽS, a.s., PAPÍRNY BRNO a.s. a ZETOR TRACTORS a.s. Ocenění Ethnic Friendly zaměstnavatelé se vyskytují zejména na Moravě, jejími držiteli jsou však i společnosti sídlí např. v Plzni či Praze.

„Zaměstnavatelé oceňují možnost objektivního zhodnocení dodržování zásady rovného zacházení v rámci šetření, které předchází případnému udělení značky Ethnic Friendly zaměstnavatel. Pokud značku získají, upřednostňují někteří prezentaci jejího držení zaměstnancům, zákazníkům a obchodním partnerům, pro jiné je významná v kontaktu s úřady a institucemi Evropské unie.“, uvádí k postoji zaměstnavatelů Petr Kubačka, pracovník občanského sdružení IQ Roma servis, který se podílel na vytvoření značky.

Značka Ethnic Friendly zaměstnavatel spadá do konceptu společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility), který je blízký subjektům vnímajícím svou spoluodpovědnost za fungování společnosti a uvědomujícím si význam dlouhodobých investic do celkového rozvoje.

Více informací viz www.ethnic-friendly.eu.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/22520
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003