Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 03.07.2022 23:40

Extrémismus: Dlouhé zrání, hořké plody
23-05-2009  Eva Hůlková


Postavit se čelem: nic jiného Česku nezbývá. Totiž - postavit se čelem k tématům dlouho neřešeným. Ta v poslední době eskalují: rasismus, antisemitismus, odtažitý vztah k cizincům, romský problém. Naznačují to i průzkumy veřejného mínění.

Extrémismus různého druhu najednou ožívá. Najednou? To je totiž zásadní otázka. Nic není najednou! Věci dozrávají, a nejsou to vždy sladké plody - některé jsou hodně kyselé, jiné jsou hořké. Najednou všichni vidí a vědí, že jsou tu problémy, které se neřešily buď vůbec, anebo špatně: vyplýtvala se na ně spousta energie a peněz, ale výsledek tomu neodpovídá. Jen si poslechněte Jana Hartla, šéfa STEMu, nad posledními výsledky šetření vztahů majoritní společnosti k romské menšině:

Jan Hartl: "Nás na jednu stranu zarazí ten velmi vysoký podíl odmítavých postojů k Romům, a z druhé strany nás samozřejmě musí zarazit to, že za posledních dvacet let tam není výrazný vývoj. My tady máme obrovský společenský problém, a zjevně jej nedokážeme aktivně řešit. Kdybychom jej alespoň trochu úspěšně řešili, tak by se názor veřejnosti začal štěpit. Například lidé více informovaní, vzdělaní atd. by začali vnímat ten problém trošku jinou optikou. Dnes tady převládá víceméně iniformní, paušalizující odsudek, který je možná i výrazem rezignace. Že v této věci se nedá vlastně nic moc dělat, a koneckonců, jak to lidé mají posuzovat jinak? Když - se domnívám - ani příliš mnoho nezkoušíme."

Jan Hartl v této souvislosti připomíná americký program pozitivní diskriminace, který svého času vyvolával mohutné odezvy. U nás v Česku se problémy tohoto druhu, a témata, která s nimi souvisejí, dosud nestala předmětem celonárodní diskuse.

Jan Hartl: "První podmínkou je, že si přiznáme, že tento problém vůbec máme! Že ten problém je závažný a že se s ním musí něco dělat."

Průzkum STEM je varující: vztah Čechů k Romům je dlouhodobě obecně odmítavý, pouhá tři procenta deklarují pozitivní ladění vůči této menšině, devatenáct procent lidí se domnívá, že by se mělo více dbát na práva romské menšiny. Jan Hartl konstatuje: čísla jsou drastická, problém palčivý. Dodejme, že jde o to, aby jeho řešení, a řešení podobných problémů, nevzali do svých rukou přátelé jednoduchých, prvoplánových a extrémních postupů. Jak varuje Pavel Černý, předseda Ekumenické rady církví.

Pavel Černý: "Nikdy nevíme, kdy by nějaký manipulátor, skrytý diktátor, začal nabízet, že udělá v těchto věcech pořádek - tak si myslím, že pěknou část našich spoluobčanů může obalamutit a získat na svoji stranu. Protože , jak je vidět, jsme společnost, která přeci jenom je dost manipulovatelná."

Toto je sféra, kde se věci nesmějí nechat dojít daleko - varuje Pavel Černý.Neboť prapory někoho, kdo chce jenom " udělat pořádek" to už tady bylo...
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/22452
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003