Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 28.11.2023 23:01

Kampaň před eurovolbami začala rasistickým skandálem
21-05-2009  Peter Gabaľ

Konečné řešení cikánské otázky – to je pojem, který diváky České televize šokoval v úvodu kampaně před volbami do Evropského parlamentu. A veřejnoprávní televize - stejně jako záhy Český rozhlas – musela poprvé v novodobé historii řešit konflikt dvou zákonů: povinnosti bez jakéhokoliv zásahu vysílat dodané prezentace kandidujících stran a trestního zákona, který takováto prohlášení zakazuje.

Budova České televize, zdroj: ČT24 Zlověstně znějící narážku o "konečném řešení otázky cikánské" obsahoval předvolební spot Národní strany, který Česká televize odvysílala v první den dva týdny trvající oficiální volební kampaně ve středu 20. května. Klip obsahuje i fotografie Romů doplněné různými hesly. Veřejnoprávní televize i rozhlas mají podle volebního zákona povinnost odvysílat propagační spoty všech kandidujících subjektů, které nesou odpovědnost za svou prezentaci. To potvrzuje mluvčí ministerstva vnitra Vladimír Řepka: "Do volebních spotů zasahovat nemůžeme, protože odpovědnost za obsah pořadů mají přímo politické strany, politická hnutí a koalice. Ve chvíli, kdy si oni vyrobí nějaký spot a není v rozporu se zákonem, neobjevují se v něm nějaká rasistická hesla nebo podobně, tak ten spot musí být odvysílán. Ale odpovědnost za něj nesou politické strany." Premiér Jan Fischer, foto: ČTK

Až po odvysílání kontroverzního klipu tak Česká televize zjistila, že jeho obsah by mohl porušovat trestní zákon. Vedení televize se proto rozhodlo klip už dále nevysílat a podat trestní oznámení. Naplnění volebního zákona přitom podle právníků České televize má probíhat tak, že strana dodá jiný klip a tím nebude vyloučena z politické soutěže.

Kateřina Jacques a Michael Kocáb vystoupili proti předvolebnímu spotu Národní strany, foto: ČTK Premiér Jan Fischer a ministr pro lidská práva Michael Kocáb ve svém prohlášení nepřímo podpořili postoj televize. A poukázali i na zodpovědnost státních orgánů, vyplynulo z Kocábových slov: "Jelikož tento spot vyvolává asociace s konečným řešením židovské otázky za druhé světové války, máme za to, že jeho zveřejněním byla naplněna skutková podstata trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, pan premiér Jan Fischer a ministr pro lidská práva vyzvali ministra vnitra Martina Pecinu, aby se tímto vážným tématem začal neprodleně zabývat."

Ministr vnitra reagoval prohlášením, že pravděpodobně připraví návrh na zrušení této neparlamentní strany. Jak se ale záhy ukázalo v Českém rozhlase, problematických stran by mohlo být víc. Podle rozhlasové mluvčí Evy Tiché ze tří spotů Národní strany byla u dvou shledána obava, že by jejich odvysíláním mohlo dojít k porušení jiných zákonů: "Vedení Českého rozhlasu se proto rozhodlo tyto dvě varianty spotů Národní strany neodvysílat a vysílat pouze jednu variantu. Stejná obava vznikla i u dvou ze tří variant spotů Dělnické strany," a i od ní tedy v rozhlase zazní jediný spot. A ke slovu zřejmě přijdou různá právní podání - včetně těch od dotčených politických stran.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/22439
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003