Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.06.2023 06:27

Sociální vyloučení Romů způsobuje České republice mnohamiliardové ztráty
06-05-2009  Evropská komise


Foto: Jana Šustová Je to nejen sociální problém a otázka lidských práv, ale i ekonomická výzva. Sociální vyloučení Romů má pro Českou republiku za následek mnohamiliardové ekonomické ztráty. Jak vyplývá z informací, které v Praze na pátečním semináři platformy EU pro sociální začleňování Romů poskytli Christian Bodewig ze Světové banky a Eva Hromádková z výzkumného střediska CERGE-EI, ztrátu produktivity v roce 2008 lze odhadnout na 9,7 miliardy korun a ztrátu přímých rozpočtových nákladů na 6,2 miliardy korun. A to je přitom spodní hranice odhadů.

Podle dokumentu Světové banky, který vypracovávají Bodewig a Hromádková, jsou ekonomické ztráty důsledkem vyšší nezaměstnanosti a nižších mezd mezi sociálně vyloučenými Romy ve srovnání s českým průměrem. Nižší mzdy a nižší zaměstnanost se odrážejí v nižších daňových příjmech státu, vyšších výdajích na sociální dávky a hlavně mají za následek nižší produktivní přínos sociálně vyloučených romských pracovníků pro hospodářství..

Podle obou ekonomů existují pádné hospodářské důvody pro investice do sociálního začleňování Romů, a to zejména do vzdělávání, protože hlavním důvodem nezaměstnanosti a nižších mezd mezi sociálně vyloučenými Romy je nižší úroveň vzdělání. Zpráva dokládá významný pozitivní vliv vzdělání na mzdy. „Snahy o podporu sociálního začleňování romského obyvatelstva budou mít pravděpodobně největší přínos, zaměří-li se na podporu přístupu ke kvalitním vzdělávacím programům určeným romským dětem ve věku od jednoho do šesti let,“ praví se v návrhu dokumentu. Dále doporučuje pobídky pro sociálně znevýhodněnou mládež, aby se vzdělávala i po ukončení povinné školní docházky.

Páteční seminář, který uspořádala Evropská komise a české předsednictví EU, byl začátkem procesu, který má vést k větší koordinaci členských států EU při sociálním začleňování Romů. Zúčastnili se jej komisař EU pro sociální záležitosti Vladimír Špidla, český ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb, zástupci vlád, mezinárodních a nevládních organizací. Agentura EU pro základní práva představila výsledku celoevropského průzkumu, podle nichž mělo loni v ČR zkušenosti s diskriminací 64 % Romů, což je nejvíce z celé EU.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/22409
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003