Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.10.2023 14:31

IQ Roma servis otevřelo v Břeclavi pobočku
03-12-2008  Tisková zpráva


Občanské sdružení IQ Roma servis, poskytující sociální, poradenské a vzdělávací služby pro sociálně vyloučenou zejména romskou komunitu, ve spolupráci s Agenturou pro sociální začlenění dne 1. 12. 2008 hod. slavnostně otevřelo novou pobočku v Břeclavi – Poštorné, Třída 1. Máje 39.

Do roku 2006 zajišťovali terénní sociální práci pracovníci Městského úřadu Břeclav, poté nebyl poskytovatel služby i přesto, že terénní sociální práce byla potřebná. IQ Roma servis začal situaci monitorovat a jednat se zástupci města.

V současné době působí v Břeclavi 2 terénní sociální pracovníci IQ Roma servis, kteří již navázali spolupráci s více než 50 klienty. Mezi nejčastější případy patří řešení situací z oblasti bydlení a finančního zajištění, např. hledání zaměstnání.

Potřebu otevření pobočky v Břeclavi potvrdila i vedoucí Sociálního programu IQ Roma servisu Lenka Mrkvánková Maléřová a to slovy: „Zajištění poskytování kvalitní terénní sociální práce bylo zapotřebí, proto se rozhodlo naše sdružení ve spolupráci s Agenturou pro začleňování sociálně vyloučených romských lokalit a zástupci města otevřít přímo v Břeclavi pobočku. Věříme, že pobočka napomůže k efektivnější práci s klienty, a posléze k rozšíření poradenské činnosti“.

IQ Roma servis plánuje také do budoucna v Břeclavi vytvořit klub pro smysluplné trávení volného času, tj. motivační i vzdělávací aktivity, pro děti a mládež ze sociálně vyloučených rodin.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/22167
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003