Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 23.03.2023 09:09

Diskuse o romské situaci v České republice
02-12-2008  Jana Šustová


V rámci Týdne lidských práv, který pořádá Amnesty International a Nesehnutí Brno, proběhne také diskuse o romské situaci v České republice. I Vy se můžete přijít podělit o své zkušenosti a názory!

Diskuse se uskuteční v pátek 12. prosince 2008 od 17.30 hodin v Muzeu romské kultury, Bratislavská 67, Brno. Po ní bude následovat kulturní závěr Týdne lidských práv v rytmu španělských a orientálních tanců.

Hosté:
PhDr. Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury,
Mgr. Olga Kusá, pedagožka-didaktička Střediska integrace menšin,
Lucie Obrovská – Liga lidských práv
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/22165
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003