Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 28.01.2023 01:16

Romské děti v náhradní rodinné péči
05-10-2008  Daniela Vrbová


Markéta Vančáková (vpravo) při setkání s rodiči, kteří mají v náhradní rodinné péči romské dítě (Foto: Jana Šustová) Důvody k rozhodnutí vzít si k adopci či do pěstounské péče děti z ústavů bývají různé, někdy v nich figuruje náboženství, někdy fakt, že rodičovský pár nemůže mít děti nebo že chce poskytnout místo u stolu dětem, které na začátku života prostě neměly štěstí. Adopce je prakticky vždy chápaná jako akt dobré vůle. Mnoho rodičů si ale neuvědomuje, že dobrou vůli je hlavně potřeba uplatňovat při následné výchově. Často totiž při ní dochází k nepochopení a poruchám v komunikaci. Ještě více jsou takto ohroženy rodiny, kde si rodiče osvojili dítě z jiného etnika, v českých podmínkách nejčastěji romské. Ostatně nedávno toto téma otevřela kniha Terezy Boučkové Rok kohouta. Právě proto, aby se taková rizika maximálně eliminovala, vznikl před třemi lety ve Středisku náhradní rodinné péče projekt Naše romské dítě. Jeho zakladatelka a vedoucí, Martina Vančáková, je hostem tohoto pořadu.

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech v MP3
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/22105
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003