Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.06.2023 07:37

Liberec představí komunitní plánování
17-06-2008  Tisková zpráva


Miroslav Kotlár (Foto: Jana Šustová) Ve středu 18. června se na libereckém náměstí Dr. E. Beneše uskuteční Den komunitního plánování. Od 10:00 hodin až do 18:00 hodiny tak budou mít návštěvníci možnost seznámit se s činností sociálních služeb a těmi, kdo je realizují.

Součástí Dne komunitního plánování bude vedle kulturního programu také možnost zakoupit si výrobky chráněných dílen. Mezi těmi nejzajímavějšími produkty je Sborník romských písní či CD s pravou romskou cimbálovou muzikou, které vydalo Liberecké romské sdružení.

Komunitní plánování je proces, kdy se samotní obyvatelé vyjadřují k sociálním službám, a tím je zásadně ovlivňují. Občané tak mají možnost podílet se na vytváření nabídky sociálních služeb, zejména tam, kde ji pociťují jako nedostatečnou.

Komunitní plánování je rozděleno na skupiny, a každá z nich se zabývá jinou problematikou. Vzniklo tak 6 skupin, které se zabývají národnostními menšinami, zdravotně znevýhodněnými osobami, duševně nemocnými osobami, rodinou, dětmi a mládeží, osobami ohrožené závislostmi a seniory.

V Liberci byl proces komunitního plánování započat již v roce 2006. Komunitní plán se zpracovává vždy na jednotlivé období, ten současný se tvoří na období od roku 2009 do roku 2013. Díky tomu se komunitní plán nestane jakýmsi dokumentem, který po určité době ztratí na aktuálnosti.

Jednou z hlavní organizací, která se na komunitním plánu podílí, je Liberecké romské sdružení, které realizuje terénní sociální práci nejen v Liberci, ale také v dalších 8 městech Libereckého kraje. Terénní sociální pracovníci mimo jiné pomáhají občanům s vyřizováním svých záležitostí na úřadech. Pracovníci tak nabízí rady, ale i doprovod občanům, kteří potřebují pomoc vyznat se v složitém sociálním systému.

„Jsme romská organizace, ovšem naše služby zdaleka nejsou určeny jen Romům“, upřesnil Miroslav Kotlár, ředitel Libereckého romského sdružení a také manažer skupiny pro Cizince, národnostní menšiny a osoby ohrožené sociálním vyloučením komunitního plánování regionu Liberec.

„Ve skupinách komunitního plánování uvítáme kohokoli, kdo má zájem se na tomto procesu podílet“, podotkl Kotlár. Informace o komunitním plánování najdete na webu města Liberec a také na Dni komunitního plánování na náměstí Dr. E. Beneše 18.6.2008.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/22001
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003