Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.10.2023 15:24

Studie: Mezi nezaměstnanými mladými lidmi převažují Romové
03-06-2008  Václava Vařeková


Počet mladých nezaměstnaných do 24 let je v Česku vysoko nad evropským průměrem. Podle studie, kterou odborníci vypracovávají na zadání Světové banky, pravděpodobně tvoří velkou část těchto lidí mladí Romové.

Ministryně pro menšiny a lidská práva Džamila Stehlíková zdůrazňuje, že důležitou roli hraje neochota stěhovat se za prací a nízké vzdělání: "Pochopitelně se jedná o nedostatečnou kvalifikaci a nižší úroveň vzdělání. Znevýhodnění na trhu práce je zapříčiněno jednak nízkou poptávkou po lidech s nízkou kvalifikací a jednak systémem vzdělání, který byl nastaven tak, že značná část Romů má jen základní vzdělání."

Podle Stehlíkové by studie měla být hotová na podzim. Ministryně doufá, že podrobná analýza pomůže vládě najít další způsoby, jak hlavně mladé lidi k práci motivovat:

"Lze předpokládat, že z té analýzy vzejde inspirace, jak pracovat s určitými opravdu znevýhodněnými skupinami. Například v 15 letech se může dítě přihlásit na úřad práce, tam není žádná motivace, aby zůstalo ve škole a například dostudovalo střední školu. Je to fakt, kterým se musíme zabývat a není vyloučeno, že se najde nějaká systémová cesta, nejen práce nevládních agentur."

Celkem teď lidí bez práce ubývá. Míra nezaměstnanosti klesla v dubnu na 5,2 % z březnových 5,6 %. Podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí je tak bez práce přes 292 000 lidí. Úřady práce v uplynulém měsíci současně % nabízely rekordní počet volných pracovní míst - víc než 156 000.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/21983
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003