Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 07.06.2023 06:54

Projekt Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů
19-03-2008  Tisková zpráva


Naděje je již druhým rokem partnerem projektu Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů. V rámci projektu provozuje středisko Job klub v Praze na Žižkově a devět tréninkových míst pracovních dovedností ve svých zařízeních.

Středisko Job klub určené sociálně znevýhodněným lidem na trhu práce vyhledávají nejen klienti Naděje z nízkoprahových denních center, ale zavítají do něho i lidé zvenku, kteří se o projektu dověděli na úřadu práce, sociálním odboru nebo dostali doporučení svých přátel využívajících tyto služby. Job klub v současnosti vyhledává okolo 20 až 25 lidí denně.

Místa tréninku pracovních dovedností jsou stále plně obsazena a množství zájemců převyšuje jejich počet. Ti, kteří v něm místo nenaleznou, se pak pracovníci Naděje snaží umístit na pozice vypsané ostatními partnery projektu.

Klienti, kteří se v rámci projektu osvědčili a zlepšili své pracovní návyky, postupují do tzv. podporovaného zaměstnání, což jsou pracovní místa zřizovaná u běžných zaměstnavatelů. Někteří pak zůstávají jako osvědčení pracovníci v organizaci Naděje a nastupují do pomocných pracovních pozic zřízených v rámci institutu veřejně prospěšných prací.

Služby Job klubu za dvouleté období využilo 178 zaregistrovaných klientů a přibližně v tomto období středisko navštívilo ještě 100 neregistrovaných klientů, kteří požadovali pouze základní služby projektu. Na tréninkových místech se vystřídalo ke konci ledna tohoto roku 65 klientů, kteří odpracovali 11 338,5 hod. hodin. Do podporovaného zaměstnání odešlo 5 klientů a v rámci institutu veřejně prospěšných prací se podařilo zaměstnat 8 klientů.

Pracovníci Naděje doufají, že jejich již dva roky fungující středisko nebude muset svou činnost v létě s ukončením projektu zastavit, ale zdaří se jeho potřebnou a stále využívanou pomoc zajistit z dalších finančních zdrojů.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/21836
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003