Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.10.2023 12:03

Zákonodárci poslali antidiskriminační zákon k zavěrečnému schvalování
14-03-2008  Radek Pavlovič, Veronika Malá, Jitka Pilbauerová


Poslanecká sněmovna (Foto: Marián Vojtek) Zákon zajišťující stejný přístup ke vzdělání, zaměstnání nebo bydlení dnes posuzují zákonodárci. Přijetí antidiskriminačního zákona po Česku požaduje Evropská unie. Předlohu, která by potírala diskriminaci v České republice, vyžadovala EU už při našem vstupu do Evropského společenství.

Poslanci poslali zákon do třetího čtení. Bude se o něm hlasovat až příští týden. Zákonodárci dokonce rozhodli i o tom, že třetí čtení odbudou dřív, než je normálně v plánu. Zkrátili totiž dobu mezi oběma čteními jen na dva dny. Příští týden tedy bude už definitivně jasno.

Zákon už měl být podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila dávno schválený, protože ze strany Evropské komise nám hrozí žaloba s pokutou. "Jedná se o implementaci některých pramenů komunitárního práva. Pokud je nebudeme implementovat, hrozí řízení před Evropským soudním dvorem s Českou republikou. Všichni víme, že základním princem tohoto návrhu zákona je stanovit princip rovného zacházení," řekl Pospíšil.

Ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková Radiožurnálu řekla, jaké skupiny obyvatel jsou oběťmi diskriminace:"Nejčastěji jsou diskriminováni senioři a ženy zejména nad 50 let, ale zase další formy diskriminace na základě náboženského přesvědčení téměř neexistují. Občany ale musíme chránit, aby jejich práva a přístup ke službám, vzdělání a práci byl stejný."

Český antidiskriminační zákon má tedy chránit před diskriminací kvůli věku, pohlaví, náboženskému přesvědčení, rase, etnickému původu, sexuální orientaci a zdravotnímu postižení. Týká se rovného přístupu k zaměstnání, vzdělání, podnikání, zdravotní péči nebo službám.

Sociální demokrat Milan Urban řekl, že nemá zásadní problém s antidiskriminačním zákonem. "Je jasné, že v České republice jsou případy diskriminace. Zákon to sám sice nevyřeší, ale je to cesta do moderního světa."

Výhrady ale mají komunisté. "Největší výhrady máme, že zůstává diskriminace velké skupiny obyvatel, a to té, která je pod lustračním zákonem," dodal předseda komunistických poslanců Pavel Kováčik.

Podle člena kabinetu evropského komisaře pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Jana Jařaba má Česko cestu k potírání diskriminace stále před sebou. Podle zprávy o lidských právech Českého helsinského výboru, jehož součástí jsou i otázky diskriminace, se situace u nás v roce 2007 moc nezměnila oproti předcházejícímu roku. Konkrétně se v ní mluví hlavně o diskriminace Romů. Zpráva uvádí, že se proti předchozím letům nezlepšila ani situace při zaměstnávání některých věkových skupin - hlavně ženy nad 40 let mají s hledáním místa problémy.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/21832
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003