Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 28.09.2023 13:01

Aktivně proti předsudkům a rasismu
14-03-2008  Muzeum romské kultury


Muzeum romské kultury S datem 21. března se každoročně pojí Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace. Valné shromáždění OSN vyhlásilo tento svátek za výroční den brutálního potlačení pokojné demonstrace proti apartheidu v jihoafrickém městě Sharpeville (21. 3. 1960), při kterém policisté zastřelili 69 lidí. Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace se tak stal symbolickou připomínkou všech snah za odstranění xenofobie a rasismu kdekoliv ve světě. Pro připomenutí tohoto výročí se na dvě stě organizací zapojuje do celoevropské kampaně European-Wide Action Week Against Racism (Evropský týden proti rasismu), letošním mottem je „Colour Your Picture“. „V rámci této kampaně připravilo Muzeum romské kultury týden workshopů, přednášek, filmových projekcí a aktivit pro žáky a studenty s tématy rasismu, lidských práv, diskriminace, uprchlictví, předsudků, Romů a dalších etnických menšin“, sdělila nám lektorka Muzea romské kultury Martina Francová. Nabídka je určena pro mateřské, základní a střední školy.

Kontakt: Mgr. Martina Francová, lektorka
lektor@rommuz.cz
tel.: 775 339 039

Podrobný program:

17. 3. 8:00–10:00 Diskriminační zákony v Protektorátě Čechy a Morava

Určeno pro 8. a 9. tř. ZŠ a SŠ.
Interaktivní program, při kterém se studenti seznámí s významnými událostmi a zákony týkajících se dějin holocaustu Romů a Židů, s příběhy pamětníků, pokusí se také definovat některé pojmy (rasismus, xenofobie, holocaust aj.).
Nakonec si promítneme krátký dokumentární film „Nedovedu pochopit“.

10:00-11:30 Ukrajinci.cz

Určeno pro 8. a 9. tř. ZŠ nebo SŠ.
Lekce k tématu diskriminace na základě etnického původu. Shlédneme krátký film o osudu dvou Ukrajinců v České republice, seznámíme se s pozadím imigrace Ukrajinců do ČR a pokusíme se identifikovat hlavní stereotypy vztahující se k ukrajinské menšině. Součástí lekce bude také malý kvíz osvětlující některé mýty o Ukrajině.
Připraveno podle výukového programu Naši sousedé.

13:00-14:00 Interaktivní workshop – „Jaké je to být uprchlíkem?“

Určeno gymnázia/SŠ.
Zajišťuje o. s. Nesehnutí.
Workshop seznámí studenty a studentky zábavnou formou s lidskými právy uprchlíků a s problémy, se kterými se potýkají ve světě i v ČR. První částí workshopu je tzv. „hra na uprchlíky“. Všichni účastníci a účastnice hry musí čelit simulovaným situacím, kterým musí ve skutečnosti čelit uprchlíci – vytržení z domácího prostředí, ztráta majetku a blízkých osob, lhostejnost úřadů, jazykové a kulturní bariéry atd. Po skončení hry vždy následuje její zhodnocení, vysvětlení jednotlivých situací.
Volně naváže beseda o uprchlictví a souvisejících tématech.

18. 3. 8:00–10:00 Ano znamená ne?

Určeno pro 8. a 9. tř. ZŠ a SŠ.
Jaké pocity a problémy může přinést spolupráce lidí pocházejících ze zcela odlišného prostředí? Prostřednictvím hry si studenti vyzkouší, jak obtížná může být komunikace mezi příslušníky dvou odlišných kultur.
Hra představuje situaci, kdy tým zahraničních stavitelů přijede do vesničky Derdia a má za úkol naučit domorodé obyvatelstvo stavět mosty. Kultura domorodců je úplně jiná, než kultura stavitelů, přesto musí spolupracovat.
Připraveno podle příručky pro multikulturní vyučování T-kit.

10:00–12:00 O výcviku vodících psů

Určeno žákům ZŠ.
Zajišťuje o. s. Vodící pes.
Naše předsudky se zdaleka netýkají jen etnických menšin, ale třeba také mentálně či fyzicky handicapovaných.
Povídání o tom, jak může být vodicí pes pomocí nevidomému člověku zprostředkuje nevidomá slečna se svým psem. Ukáže, co vše společně zvládnou. Povykládáme o tom, kteří psi se cvičí, jak výcvik probíhá, a jak se z neposlušného štěňátka stane poslušný vodicí pes.

19. 3. 8:30–10:00 Pohádková středa

Určeno mateřským školám nebo prvnímu stupni ZŠ.
Přímo ve výstavních prostorách muzea, obklopení ukázkami romské kultury, si promítneme televizní pohádku Krásná čarodějka (příběh o věrné lásce Aranky a Kala natočený v roce 1991 na motivy romských pohádek Marie Voříškové). Zážitek z viděného se pak společně pokusíme přenést na papír za pomoci barviček, odstřižků látek ap. (výtvarná dílnička). A u toho si budeme povídat o Romech, jejich zvycích a životě, dojde i na další romské pohádky.

10:00–12:00 To všechno z lásky

Program určený pro SŠ.
Po shlédnutí stejnojmenného filmu Tomáše Kudrny (ČR / 2004 / 27 min) o třech ženách, které se staly oběťmi domácího násilí, následuje beseda s pracovnicí Intervenčního centra SPONDEA Janou Levovou o rozšířeném a současně nejméně kontrolovaném druhu násilí. Dozvíme se, co je a co není domácí násilí, že oběťmi nejsou zdaleka jen „slabé“ ženy, kam se obrátit pro pomoc, jak jednat v případě podezření, že se v našem okolí domácí násilí děje aj.

12:00-13:30 Můžeme se domluvit?

Určeno pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ nebo studenty SŠ.
Interaktivní formou se společně zamyslíme nad příčinami problematického soužití Romů a neromů v naší společnosti, tak jak je vidí Romové a jak je vnímá majoritní společnost. Studenti se pokusí navrhnout řešení, která by mohla současnou situaci zlepšit.

25. 3. 10:00–12:00 O výcviku vodících psů

Určeno žákům ZŠ.
Zajišťuje o. s. Vodící pes.
Naše předsudky se zdaleka netýkají jen etnických menšin, ale třeba také mentálně či fyzicky handicapovaných.
Povídání o tom, jak může být vodicí pes pomocí nevidomému člověku zprostředkuje nevidomá slečna se svým psem. Ukáže, co vše společně zvládnou.
Povykládáme o tom, kteří psi se cvičí, jak výcvik probíhá, a jak se z neposlušného štěňátka stane poslušný vodicí pes.

26. 3. 9.00-11.00 Diskriminační zákony v Protektorátě Čechy a Morava

Určeno pro 8. a 9. tř. ZŠ a SŠ.
Interaktivní program, při kterém se studenti seznámí s významnými událostmi a zákony týkajících se dějin holocaustu Romů a Židů, s příběhy pamětníků, pokusí se také definovat některé pojmy (rasismus, xenofobie, holocaust aj.).
Nakonec si promítneme krátký dokumentární film „Nedovedu pochopit“.

11.00-12.00 Interaktivní workshop – „Jaké je to být uprchlíkem?“

Určeno gymnázia/SŠ.
Zajišťuje o. s. Nesehnutí.
Workshop seznámí studenty a studentky zábavnou formou s lidskými právy uprchlíků a s problémy, se kterými se potýkají ve světě i v ČR. První částí workshopu je tzv. „hra na uprchlíky“. Všichni účastníci a účastnice hry musí čelit simulovaným situacím, kterým musí ve skutečnosti čelit uprchlíci – vytržení z domácího prostředí, ztráta majetku a blízkých osob, lhostejnost úřadů, jazykové a kulturní bariéry atd. Po skončení hry vždy následuje její zhodnocení, vysvětlení jednotlivých situací.
Volně naváže beseda o uprchlictví a souvisejících tématech.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/21831
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003