Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 23.03.2023 08:35

Evropský týden proti rasismu 17. - 23. březen 2008
12-03-2008  


Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s koalicí občanských sdružení společně již potřetí připravili informační kampaň Oranžová stužka konanou v rámci Evropského týdne proti rasismu. Snahou organizátorů je oživit veřejnou debatu o problematice rasismu a upozornit na projevy rasové diskriminace v ČR.

V pondělí 17. března 2008 proběhne informační kampaň Oranžová stužka, při níž budou po celý den v devíti městech České republiky (v Brně, Českých Budějovicích, Liberci, Novém Městě pod Smrkem, Praze, Olomouci, Ostravě, Strakonicích a Ústí nad Labem) dobrovolníci z neziskových organizací a škol rozdávat lidem informační letáky spolu s nálepkami se symbolem oranžové stužky, která má představovat odmítnutí všech forem rasové diskriminace.

Informační kampaň zaštítila herečka a bývalá poslankyně Táňa Fischerová a také Informační centrum OSN v Praze.

Ve středu 19. března 2008 od 19:00 proběhne v Pražském klubu Abaton v Holešovicích (Na Košince 8 / Povltavská 2175, Praha 8) KONCERT PROTI RASISMU, kde vystoupí etnické a world-music kapely Trombenik, Bengas, Ekvator a Atarés. Vstup na tento koncert je volný. Koncert pořádá Zastoupení Evropské komise v České republice.

Od 17. do 31. března 2008 bude v přízemí Informačního centra OSN v Praze probíhat Výstava obrazů a fotografií dětí z azylového zařízení Zastávka, které vznikly v rámci programu pedagogické praxe ve znevýhodněných cílových skupinách pro studenty katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, který je podporován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Výstavu pořádá Zastoupení Evropské komise v České republice.

Koalici občanských sdružení tvoří: Amnesty International • o.s. Cesta integrace • Charita Olomouc • IQ Roma servis, o. s. • Křesťanské sdružení mladých lidí YMCA • Liberecké romské sdružení • Liga lidských práv • Multikulturní centrum České Budějovice • Multikulturní centrum Praha • NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ – NESEHNUTÍ • Nový Prostor • OPIM o.s. - Organizace na podporu integrace menšin • Poradna pro občanství, občanská a lidská práva o.s. • Poradna pro uprchlíky, o.s • R-Mosty o.s. • SOZE – Sdružení občanů zabývajících se emigranty • Vzájemné soužití o.s. • Základní škola Dukelská - Strakonice

Podle odborníků z řad neziskových organizaci mezi skupiny nejvíce ohrožené rasovou diskriminací v České republice patří Romové a cizinci trvale či přechodně žijící na území ČR. V České republice se lze s rasovou diskriminací nejčastěji setkat v oblasti zaměstnání, bydlení, v přístupu ke vzdělání a v případech rasově motivovaného násilí a kriminality. Je bohužel nutné konsta¬tovat, že daná situace se v posledních letech nijak výrazně nezlepšuje.

V rámci Evropského týdne proti rasismu proběhnou i v dalších městech tématicky zaměřené kulturní akce.

Olomouc
17. března 2008 ve 20:00 se bude v Klubu 15minut konat Koncert proti rasismu, na němž vystoupí romská kapela Imperio. Koncert pořádá Zastoupení Evropské komise v České republice ve spolupráci s Poradnou pro občanství, občanská a lidská práva a Charitou Olomouc.

Strakonice
17. března 2008 proběhne na ZŠ Dukelská Den Afriky.

Praha
V úterý 18. března 2008 od 10:00 do 14:00 hod. proběhne na Krajském úřadu Středočeského kraje Human Rights Day. Bude se jednat o neformální setkání studentů s představiteli Velvyslanectví Jihoafrické republiky, které připravil Krajský úřad Středočeského kraje (odbor pro mládež MŠMT) a Česká komise pro UNESCO ve spolupráci s velvyslanectvím JAR.

Brno
Ve čtvrtek 20. března 2008 od 10:00 do 16:00 hod. proběhne Integrační den pro děti uprchlíků z azylového zařízeni Zastávka u Brna. Cílem akce je vytvořit prostor pro společné pozitivní zážitky dětí z různých zemí, ukázat na vzájemnou rozdílnost a tedy i nutnost tolerance jinakosti. Akci pořádá Zastoupení Evropské komise v České republice ve spolupráci s Poradnou pro občanství, občanská a lidská práva a o.s. Nesehnutí.

Ostrava
Ve čtvrtek 20. března 2008 potom v Ostravě proběhne přednáška na téma "Historie Romů, jejich zvyky a tradice“ určená pro studenty středních škol, spojená s vystoupením tanečního souboru o.s. Vzájemné soužití. V rámci přednášky vystoupí také lidskoprávní tým VS s příspěvky z praxe; na témata diskriminace ohledně přístupu na trh práce a dále nedobrovolná sterilizace romských žen. Akci pořádá Zastoupení Evropské komise v České republice ve spolupráci s Poradnou pro občanství, občanská a lidská práva a o.s. Vzájemné soužití.

Informační kampaň Oranžová stužka se koná při příležitosti Mezinárodního dne pro odstranění rasismu 21. března. Kampaň je součástí aktivit Multikulturního centra Praha, které probíhají v rámci Evropského roku mezikulturního dialogu 2008.

Další informace naleznete na www.mkc.cz.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/21825
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003