Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.10.2022 06:28

Český západ se představí na festivalu Jeden svět v Plzni
07-03-2008  Eva Haunerová


Občanské sdružení Český západ působící v romské komunitě v Dobré Vodě u Toužimi představí své aktivity ve dnech 10.-14. března na mezinárodním festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět v Měšťanské besedě v Plzni. V rámci prezentace nabídne sdružení zájemcům také výrobky romských žen ze své krejčovské a tkalcovské dílny.

„Účast na festivalu Jeden svět, který lidem zpestřuje vnímání světa, zasazuje události do širších souvislostí a nabourává jejich předsudky, je pro naše sdružení velkou poctou a radostí. Je to pro nás zároveň i příležitost nabídnout lidem trošku jiný pohled na řešení problémů v romských sociálně vyloučených komunitách,“ říká Jana Kosová, výkonná ředitelka sdružení Český západ, které již v minulosti podobným způsobem se společností Člověk v tísni a jeho plzeňským vzdělávacím centrem spolupracovalo. Společnost Člověk v tísni letos pořádá již desátý ročník festivalu Jeden svět a to celkem ve 29 městech České republiky. V Plzni probíhá festival ve dnech 10.-15. března pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje MUDr. Petra Zimmermanna a primátora města Plzně Ing. Pavla Rödla.

Občanské sdružení Český západ působí v romské komunitě v Dobré Vodě u Toužimi od roku 2002. Zde se snaží vytvářet podmínky pro zkvalitnění života všech místních obyvatel a zapojovat je do řešení problémů veřejného zájmu zvláště na komunální úrovni. Český západ v rámci projektu Komunitní práce v Dobré Vodě a okolí na Toužimsku nabízí nebo zprostředkovává práci, pořádá vzdělávací a rekvalifikační programy, organizuje volnočasové aktivity pro děti i dospělé, zajišťuje individuální doučování dětí nebo poskytuje sociální služby. Mezi největší úspěchy sdružení patří výrazné snížení nezaměstnanosti. V roce 2007 pracovalo v Dobré Vodě 60 % obyvatel místní převážně romské komunity. Projekt sdružení je financován Evropskou unií a Karlovarským krajem v rámci grantového schématu „Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji“ Společného regionálního operačního programu.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/21823
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003