Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 28.11.2023 10:58

Březen zdůrazní výhody internetu pro znevýhodněné osoby
06-03-2008  Tisková zpráva


Tisková konference k zahájení Března - měsíce internetu Více než 330 knihoven po celé republice nabídne široké veřejnosti v rámci letošního Března - měsíce internetu možnost seznámit se blíže s internetem. V duchu motta Internet – výhoda pro znevýhodněné se soustředí zejména na osoby se zdravotním postižením, seniory, matky na mateřské dovolené, nezaměstnané. Novinkou letošního 11. ročníku BMI, jehož hlavním partnerem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, bude Net vlak, který od 10. března navštíví během dvanácti dnů sedm měst. Vypraví jej České dráhy a ČD CARGO a kvalifikovanými lektory a technikou ho vybaví Chráněná ICT pracoviště Deep Boskovice.

Takto bude označen Net vlak Cílem Net vlaku je seznámit zájemce mj. s možnostmi využití internetu pro cestování, včetně systémů plánování cest (www.vlak.cz – IDOS), nákupu jízdenek online (www.eshop.cd.cz), rezervace jízdenek a služeb pro cestující s handicapem (www.cd.cz/bezprekazek), a současně ukázat, jak České dráhy umožňují dopravu i lidem s pohybovým omezením. Lektoři, sami zdravotně znevýhodnění, kromě internetových školení a konzultací jsou připraveni přiblížit široké veřejnosti také mobilní informační technologie, jako jsou PDA, GPS navigace a služby spojené s internetem a mobilními telefony. Program Net vlaku přibližují stránky www.deep.cz.

Přístup k veřejnému internetu v současné době poskytuje na 4000 knihoven, a to i v nejmenších obcích. Zhruba 50 knihoven jej zpřístupnilo rovněž zrakově handicapovaným. Ve 330 knihovnách přibudou v březnu k běžně poskytovaným službám různé instruktáže a školení počítačové a informační gramotnosti, práce s internetem, prezentace speciálních elektronických zdrojů, webových portálů a stránek v duchu hesla „tahle myš nekouše“. Volný přístup bude v březnu k elektronickým informačním zdrojům Tam Tam, ČTK, Computer Press. Proběhnou i školení náročnější – nakupování na internetu, trendy v hardwaru, práce s digitální fotografií, možnosti komunikace (SKYPE, ICQ).

Nezaměstnaným pomohou v knihovnách hledat práci a orientovat se na webu, ukážou, jak psát strukturovaný životopis, jak elektronicky komunikovat s potenciálním zaměstnavatelem. Zdravotně znevýhodnění mohou kromě kurzů navštívit společenské akce, výstavy, besedy, exkurze, prezentace výhodných služeb, portálů a webových stránek. K dispozici jsou nejen zvukové knihovny (nově i ve formátu MP3), ale objevuje se také promítání speciálních zvukových verzí filmů pro těžce zrakově postižené a nevidomé. Nejvíce aktivit je věnováno seniorům a maminkám na mateřské dovolené. Spolupráce s mateřskými centry a kluby, akademie a univerzity 3. věku, trénování paměti, setkávání generací například při získávání dovedností v práci s ICT a internetem, on-line sociální poradna – i to bude letošní Březen – měsíc internetu v knihovnách.

Jako novinku si knihovny připravily letos Týden čtení (10. – 16. března) a naopak zcela tradičně březen uzavřou mezinárodní Nocí s Andersenem (28. března), jistě s rekordní účastí nocujících dětí i „spacích míst“, neboť těch se přihlásilo více než pět set. V průběhu března také proběhne devátý ročník soutěže o nejlepší webové stránky knihoven BIBLIOWEB 2008.

Pro účastníky akcí v knihovnách vytisklo stejně jako vloni Ministerstvo vnitra ČR leták s popisem nejdůležitějších internetových zdrojů zaměřených na znevýhodněné skupiny.

Patří mezi ně integrovaný informační portál MPSV (portal.mpsv.cz), na kterém je soustředěna nabídka volných pracovních míst ze všech úřadů práce. Nově zde zájemci mohou hledat i podle dostupnosti zaměstnání hromadnou dopravou do určitého časového intervalu (30, 60, 90 minut). K dispozici je i údaj o čase, ceně takového spojení a potřebném množství přestupů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR provozuje na pracovištích úřadů práce informační kiosky. Návštěvníci zde získají veškeré informace týkající se státní sociální podpory či hledání zaměstnání a podpory v nezaměstnanosti, ale mohou využít kiosky i k přístupu na internet. Z více než 500 kiosků, kterou budou letos v provozu, se 330 novějších postupně upravuje tak, aby je mohli plně používat i nevidomí. Zvláštní programový modul se zvukovým výstupem jim rovněž umožní ovládání jízdních řádů a vyhledávání dopravních spojení pomocí šesti tlačítek slepecké klávesnice.

Na internetu nikdy nevíš, kdo je na druhé straně Dalším tématem, které bude v centru zájmu v průběhu března, je bezpečný internet. Pro tuto oblast jsou nejlepším informačním zdrojem stránky projektu SAFERINTERNET (Český kombinovaný uzel pro bezpečnější internet – www.saferinternet.cz), které soustřeďují informace o možných hrozbách internetu vůči dětem. Hlavním cílem projektu je propagace zásad bezpečného používání internetu a online technologií obecně, psychologická a sociální asistence dětským obětem internetové kriminality prostřednictvím zřízené Asistenční linky (www.internethelpline.cz) a boj proti ilegálnímu obsahu pomocí zřízené Horké linky (www.internethotline.cz), kam mohou občané hlásit nelegální obsah, především dětskou pornografii a další formy komerčního a sexuálního zneužívání dětí. Aktuální bude i projektem vyhlášená soutěž Mobilstory (www.mobilstory.cz), která je určena pro mládež do 16 let. Multimediální příspěvky vytvořené pomocí mobilu nebo webové kamery mohou mladí tvůrci zasílat od 15. března do konce května. Cílem soutěže je upozornit děti na pravidla bezpečného použití mobilních technologií.

Součástí Března - měsíce internetu jsou tradičně i odborné konference zaměřené na různé skupiny uživatelů internetu. Jako první se uskutečnila 5. března v Praze E-learning fórum (www.e-univerzita.cz), které se soustředila na využití e-learningu v různých typech vzdělávání.

Pro velký zájem musela být přemístěna do větších prostor konference INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, jejíž 8. ročník se uskuteční v sobotu 8. března v Kongresovém centru Praha. Představí mimo jiné několik žhavých technických novinek usnadňujících lidem s různým postižením ovládání počítače, prvně bude jednání převáděno do psané podoby na plátno, což umožní účast i neslyšícím, kteří neovládají znakový jazyk. Současně zde budou vyhlášeny výsledky 4. ročníku literární soutěže Internet a můj handicap, do které přišlo rekordních 42 příspěvků líčících pohnuté životní osudy lidí s nejrůznějším postižením.

Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací je název 9. ročníku konference, která se koná 26. března Univerzitě T. Bati ve Zlíně a zaměří se mj. na kyberkriminalitu a kyberterorismus v současných společenských podmínkách.

Více než 300 dětí a mladých tvůrců se přihlásilo do internetových soutěží, předcházejících konferenci Junior Internet, která se již podeváté uskuteční 29. března v Praze. Se 129 přihláškami byl největší zájem o soutěž JuniorWeb, následovaly soutěže JuniorText (93 přihlášek), JuniorDesign (54) a JuniorProject (18 přihlášek). Vítězové kategorie JuniorErb, která byla vyhlášena poprvé stejně jako kategorie JuniorMobil, představí svoje práce i na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě, jež se uskuteční 7. a 8. dubna v Hradci Králové a zakončí tak letošní měsíc internetu.

Na konferenci ISSS se očekává více než 2000 účastníků. Její součástí bude mezinárodní konference LORIS a workshop delegací zemí Visegrádské čtyřky V4DIS. V předvečer zahájení konference bude udělena cena Český zavináč, v rámci společenského večera prvního dne konference pak převezmou ceny vítězové dalších soutěží, jako jsou populární Zlatý erb, mezinárodní evropská soutěž Eurocrest či hodnocení webových stránek knihoven Biblioweb.

Organizátorem projektu Březen – měsíc internetu je BMI sdružení. Hlavním partnerem letošního 11. ročníku BMI je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, partnerem Svaz knihovníků a informačních pracovníků, mediálními partnery jsou Český rozhlas, Protext – PR servis ČTK, deník Právo, vydavatelství Burda Communications, Business Media CZ, a Reader´s Digest Výběr, odborným partnerem FORInternet. Veškeré informace o projektu jsou na www.brezen.cz.

BMI sdružení je neziskové sdružení fyzických i právnických osob, jehož posláním je podpora rozvoje Internetu jako globálního komunikačního prostředku, charakteristického pro informační společnost. Jeho projekt Březen měsíc Internetu 2000 se umístil ve finále soutěže Stockholm Challenge Award, které se zúčastnilo 612 projektů z 80 zemí.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/21816
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003