Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 04.10.2023 12:26

Praha bude dějištěm Karnevalu rozmanitosti - Dialog kultur 2007
01-11-2007  Tisková zpráva


Pětidenní festival Karneval rozmanitosti - Dialog kultur 2007, který pořádají společnost Člověk v tísni a Multikulturní centrum Praha, si klade za cíl upozornit na šest základních typů diskriminace (diskriminace na základě pohlaví/genderu, věku, sexuální orientace, rasy a etnického původu, zdravotního postižení nebo náboženství a víry).

Festival začíná ve středu 7. listopadu a potrvá do neděle 11. listopadu. Kromě projekcí dokumentárních filmů a sociálních spotů se v průběhu pěti dnů uskuteční řada worskshopů (možnost vyzkoušet si jaké je to být nevidomým či být na vozíčku), tematické fotografické výstavy (cyklus "Člověk a stáří" Jindřicha Štreita, soubory ze soutěže Dokumentární fotografie a diskriminace), koncerty (HaChucpa, the Tap Tap, Pio Squad, Reskata a další), soutěže (polévková soutěž zástupců menšin a cizinců), multikulturní odpoledne pro děti, literární maraton (Svatava Antošová, Alexandra Berková, Petr Haken, Vladimír Oláh a další), "živá" knihovna, divadlo (divadelní soubor Rozkoš, Mamaya Papaya) a další aktivity. Karneval rozmanitosti - Dialog kultur 2007 bude probíhat v Paláci Lucerna a v přilehlých pasážích. Po celou dobu festivalu budou uvedené prostory bezbariérové. Vstup na projekce činí 70 korun za den, ostatní akce jsou zdarma.

Podrobný program festivalu najdete na stránce www.karnevalrozmanitosti.cz.

Rok 2007 byl Evropskou komisí vyhlášen jako Evropský rok rovných příležitostí pro všechny, festival bude probíhat také v rámci Týdne rovnosti.

"Přestože je situace v České republice v oblasti lidských práv poměrně stabilní, lidé se v každodenním životě stále setkávají s diskriminací a s nerovným zacházením. Festival chce napomoci nabourávat stereotypy a samozřejmost, se kterými přistupujeme k lidem, jež jsou jiní. Rádi bychom pomohli otevřít prostor rozmanitosti a pluralitě názorů i hodnot," uvedla koordinátorka Dialogu kultur Martina Křížková z Multikulturního centra Praha.

"Naším cílem je zvýraznit pozitivní vnímání jinakosti jako přínosu pro moderní demokratickou společnost i pro jednotlivce v jejich každodenním životě. Chceme také motivovat mladé lidi a média, aby se problematice diskriminace více věnovali. Využíváme dokumentární film a sociální spoty jako vhodný a ověřený nástroj, jak divákům a divačkám představit různá témata, která se mohou týkat i jich samotných," uvedla koordinátorka Karnevalu rozmanitosti Hana Kulhánková ze společnosti Člověk v tísni.

Festival je realizován ze státního rozpočtu České republiky a spolufinancován Evropskou unií v rámci Evropského roku rovných příležitostí pro všechny (2007) - směrem ke spravedlivé společnosti v České republice.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/21640
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003