Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 28.11.2023 10:34

Muzeum romské kulturySál 5b: Romská kultura a zvyky po roce 1945

Předposlední sál stálé expozice v Muzeu romské kultury je rozdělen do dvou částí. Fotografie na této stránce pocházejí z části B, která představuje romskou kulturu a zvyky a to především z toho hlediska, jak se po 2. světové válce měnily a jak do romské kultury zasáhlo okolí a majoritní společnost. Tato místnost je barevná, na zemi je červený koberec, stěny jsou vymalovány růžově a zdobeny červeným válečkem s květinovými vzory. Celý prostor má symbolizovat romské obydlí - kher. Vitríny jsou opleteny proutím - tradičním materiálem používaným Romy, který symbolizuje sepjetí dnešních Romů s tradičním životem a způsobem obživy.

Exponáty tvoří řemeslnické výrobky, hudební nástroje, kroje, šperky, dobové fotografie a mnoho dalších předmětů. V tomto sálu je také představen jeden z novodobých, ale neopomenutelných fenoménů romské kultury - výtvarné umění profesionálních i amatérských autorů. Po stěnách je rozloženo množství obrazů a hliněných plastik, dřevořezby doplňují sbírkové předměty ve vitrínách.

Mezi nejzajímavější exponáty sálu 5b patří např. stylizovaný svatý koutek s množstvím soch, svatých obrázků a rodinných fotografií, oděv rumunské princezny Luminity, šperky olašských Romů, výrobky romských uměleckých kovářů, loutky znázorňující Romy či Romky atd. Jiné vitríny dokumentují zvyky a tradice spojené s životním cyklem - s narozením a křtem, svatbou a pohřbem. Poslední vitrína se věnuje vlivu romské kultury na kulturu majoritní.

V prostoru sálu určeném k posezení mají návštěvníci možnost shlédnout audio-vizuální záznam různých interpretů tradiční i současné romské hudby. U vitríny s doklady vlivů romské kultury na okolí je navíc možnost poslechu čtených ukázek literárních děl našich i zahraničních autorů inspirovaných životem a kulturou Romů.xAutor fotografií: Jana Šustová


Pohled do expozice

V místnosti se dá i posedět a sledovat promítání filmů

Obrazy romských výtvarníků

Obrazy Rudolfa Dzurka (vpravo nahoře)

Obrazy romských výtvarníků

Obrazy romských výtvarníků

Křest. Dole: křestní dečka

Pohřeb. Do rakve se nebožtíkovi vkládá alkohol, cigarety, peníze, svaté obrázky, zemřelému hudebníkovi také jeho hudební nástroj.

Svatý koutek

Romové mívají ve svatém koutku i fotografie svých příbuzných a blízkých

Kříž

Svatý koutek bývá zdoben umělými květinami

Jak se slaví Vánoce

Romská řemesla

Romská řemesla

Romská řemesla

Oděv

Soudobí hudebníci

Hudba

Hudba

Vliv romské kultury na kulturu majoritní společnosti

Vliv romské kultury na kulturu majoritní společnostiThe original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/21628
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003